Депото на "Теклен дол" има капацитет за още минимум 25 години

Депото на "Теклен дол" има капацитет за още минимум 25 години

Кметът заедно с експерти от общината извършиха проверка на регионалното депо м. теклен дол“. Проверено беше как функционират различните инсталации и системи на депото. Извършена бе проверка на входящия контрол на депото, как се извършва претеглянето на отпадъка и как се документира. Как функционират сепариращата и компостираща системи. И накрая как се извършва самото депониране и какъв е остатъчния капацитет на депото. Извърши се и проверка чрез изграденото видеонаблюдение на депото. Депото има достатъчен капацитет за още минимум 25 г., стана ясно след извършената проверка.

Повече подробности : https://www.smolyan.bg/bg/news/view/5766

depo

Вирни се горе