Ден за размисъл е

 Ден за размисъл е

Днес е ден за размисъл преди утрешния първи Национален референдум в демократичната история на България, на който ще се отговаря на въпроса “Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.

В деня за размисъл се налагат забрани, въведени с Изборния кодекс. Недопустима е агитацията, забранено е унищожаването на агитационни материали, поставени в съответствие със законовите правила в 30-дневния период на информационно-разяснителната кампания, и други, припомня БТА.

Недопустимо е разпространяването на нови агитационни материали, заяви от своя страна говорителят на ЦИК Бисер Траянов. Забранено е за агитация да се използват общинският и държавният транспорт.

Забранено е и разпространението на агитационни материали на разстояние по-малко от 50 метра от изборните секции. Поставените в близост до секциите трябва да бъдат премахнати от общинската администрация или от Районните избирателни комисии.

По преценка и със заповед на кмета на съответната община може да се въведе и забрана за продажбата на алкохол в деня на размисъл.

От своя страна МВР предприеха мерки за обезпечаване на обществения ред и сигурността на гражданите при провеждане на референдума. Над 13 500 полицейски служители ще охраняват секциите, в които ще се гласува. Проведени са срещи със секционните комисии по места, уточнени са начинът и редът за взаимодействие с тях.

Охраната на секциите се поема още днес, от 13 до 18 часа, и съответно те ще бъдат предадени на секционните комисии сутринта на 27 януари преди началото на референдума. Полицаите ще извършват охрана извън секциите.

При поискване от председателя на секционната комисия полицаите ще вземат отношение при констатиране на нередности и нарушения на обществения ред и в помещенията за гласуване.

Информация за допуснати нередности и нарушаване на обществения ред ще бъде публикувана през 4 часа на интернет страницата на министерството.

Вирни се горе