ДЕН НА ТРАУР В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПАМЕТ НА ВЕНЕРА АРЪЧКОВА

ДЕН НА ТРАУР В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПАМЕТ НА ВЕНЕРА АРЪЧКОВА

Кметът Николай Мелемов обяви 19 май (четвъртък) за Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова - председател на Общински съвет – Смолян. Националните и общинските знамена на всички общински сгради са свалени наполовина. Отменя се провеждането на всички развлекателни мероприятия и спортни състезания през траурния ден, а когато отмяната на дадено събитие е невъзможна, то следва да започне с минута мълчание или слово в памет на Венера Аръчкова - председател на Общински съвет – Смолян.

Вирни се горе