Ден на самоуправлението се проведе в община Девин

Ден на самоуправлението се проведе в община Девин

Днес, ученици от СУ „Христо Ботев“ – Девин поеха управлението на Община #Девин. Работният им ден започна със съвещание в Заседателната зала на Общински съвет, където кметът Здравко Иванов приветства учениците и ги запозна със същността на работата в общинска администрация. Последва поднасяне на венец и цветя пред паметника на загиналите във войните и барелефа на Игор Юруков. След това учениците замениха за няколко часа общинското ръководство.

„Кмет за един ден” бе ученикът Владислав Чолаков от 10 „А“ клас, който имаше удоволствието да се запознае, макар и частично с работата на градоначалника Здравко Иванов. Денислав Казалиев от 10 „Б“ клас и Анжелика Кълчищарова от 12 „А“ клас замениха зам.-кметовете инж. Николай Юруков и Дияна Чаушева. На поста на председател на Общински съвет – Девин, Наташа Василева бе заменена от Мария Костадинова - 11 „Б“ клас. Туана Къртъл от 11 „Б“ клас се запозна отблизо с работата на секретаря на Община Девин, чийто пост се заема от Елка Станчева. Началник отдел „Устройство на територията, икономиката и общинска собственост“ – инж. Димитър Кисьов прие в кабинета си Виктория Огнянова от 10 “А“ клас. Лили Чаушева – „Главен експерт образование и култура“ работи заедно с Ани Чакърова от 11“Б“ клас. Христина Василева от 11“Б“ клас, Иван Маджаров от 10 “А“ клас, Антония Кокова 11“Б“ клас и Стефан Башев от 10 “А“ клас бяха начело съответно на отделите: „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси”, „Икономика, развитие и туризъм“, „Административно обслужване“ и „Общински гори“. Васка Касапова и Мария Каменова от 9 “Б“ клас имаха удоволствието да се запознаят с работата на библиотекаря в Градската библиотека.

Всички участници получиха своите грамоти за участие в инициативата, като споделиха и впечатленията си от Деня на ученическото самоуправление.

Вирни се горе