Ден на самоуправлението се проведе в община Девин

Ден на самоуправлението се проведе в община Девин

Днес, ученици от СУ „Христо Ботев“ – Девин поеха управлението на Община Девин. Работният им ден започна с оперативка в Заседателната зала на Общински съвет, където кметът Здравко Иванов запозна участниците със същността на работата. Инициативата бе част от Денят на ученическото самоуправление. В образователната инициатива, посветена на Деня на Европа участие взеха 11 ученика. Те замениха за няколко часа общинското ръководство. „Кмет за един ден” бе ученикът Борислав Буков от 12 „А“ клас, който имаше удоволствието да се запознае, макар и частично с работата на градоначалника Здравко Иванов. Николай Чуренски от 12 „А“ клас, замени на поста зам.-кмета инж. Николай Юруков. На поста на председател на Общински съвет – Девин, Наташа Василева бе заменена от Диана Дичева, също от 12 „А“ клас. Секретарят на общинската администрация Елка Станчева прие в кабинета си Виктория Семчева от 12 „Б“ клас . Десислава Ковачева от 12 „Б“ клас, Димитър Боюклиев от 9“А“ клас, Ива Денева от 12 „Б“ клас, Стефани Митева от 12 „А“ клас, Красимир Кафеджиев от 11“А“ клас, Мая Даскалова от 11“А“ клас и Стефан Башев от 9“А“ клас заеха съответно постовете на секретар на кмета на Община Девин, и началник отдели: „Устройство на територията и общинска собственост“, „Хуманитарни дейности и програми по заетост”, „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси”, „Административно обслужване“, „Икономика, развитие и туризъм“ и Общинско предприятие „БКС“. Те заеха местата съответно на Елена Димитрова, инж. Димитър Кисьов, Капка Бешева-Рахнева, Захаринка Шапкова, Георги Савев, Митка Вълчинова и Емил Камберов. В обедната почивка, ученици получиха своите грамоти за участие в инициативата. След това, възпитаниците на СУ „Христо Ботев“ , общински служители и кметът на Община Девин Здравко Иванов, поднесоха венец пред Паметника на загиналите във войните.

Вирни се горе