ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

Административен съд - Смолян ще отвори врати на 20.04.2023 г. от 14:30 ч., за граждани, медии и институции, в рамките на информационната кампания „Ден на отворените врати“. Инициативата се осъществява с цел популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите и във връзка с Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2022-2023 г.”. Учениците ще имат възможност да се запознаят с историята, дейността и структурата на съда, да разгледат сградата на съдебната палата. Ще бъде проведен симулативен административнонаказателен процес по действителен случай, на две инстанции, в който за поредна година ще участват ученици от СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Смолян, които ще влезнат в ролята на съдии, прокурори, адвокати и юрисконсулти.

	
Вирни се горе