Ден на отворените врати ще проведе утре екип „Приемна грижа”

Ден на отворените врати ще проведе утре екип „Приемна грижа”

Ден на отворените врати ще се проведе в петък -/18 септември/ от екип „Приемна грижа”. През целият ден на разположение на гражданите, които се интересуват, ще бъдат служителите на екипа. Офисът се намира в Стоматологична поликлиника, ет. 3, а телефонът за връзка е 8-17-71. Всеки желаещ може да получи на място пълна и изчерпателна информация за услугата „Приемна грижа” като алтернатива на настаняването в институция за деца без родители или такива с проблеми в семейството, които не могат да бъдат разрешени бързо. Специалистите ще разясняват какво е да си приемен родител, с какво се различава от осиновяването и може ли приемната грижа да доведе до осиновяване, кой може да е приемен родител, каква е процедурата по одобряване на кандидатите, каква финансова помощ получават приемните родители и т.н. Организирането на ден на отворени врати е част от информационната кампания за набиране на кандидати за приемни родители по проект „Децата на Смолян – споделена грижа и отговорност”, инициирана от Община Смолян, и подкрепен от Международна социална служба – България, и програма ФАР.

Вирни се горе