Ден на отворените врати се проведе в Областна администрация Смолян

Ден на отворените врати се проведе в Областна администрация Смолян

Под патронажа на областният управител на Смолян Емил Хумчев се проведе ден на отворените врати в Областна администрация. Той бе част от проекта "Стъпвай смело" 2021-1-BG01-KA152-YOU-000020474, финансиран по програма Еразъм+. В събитието взеха участие младежи от 5 страни и ученици от няколко местни училища, както и представители на местни институции. Младежите бяха разделени на няколко работни групи, като всяка от тях имаше задача да проучи средата в определена институция и по-конкретно кое в нея е най-стресиращо за младите хора, ползващи нейните услуги. След това всяка от работните групи представи презентация със съвети към съответната институция, по отношение на това как средата в нея може да стане по-гостоприемна за младите хора. Дискусията след това продължи много по-дълго от очакваното, поради големия интерес на младежите към събитието. Представителите на повечето институции заявиха, че младежите много добре са дефинирали основните предизвикателства пред тях и че ни предстои дълга битка, в която заедно с младите хора още повече да подобрим работата на администрацията. Събитието бе първо по рода си и участниците в него изразиха амбицията си то да стане традиция и техният пример да бъде последван и от останалите областни администрации.

Вирни се горе