Декларациите за доходите на гражданите с баркод - вече в интернет

Декларациите за доходите на гражданите с баркод - вече в интернет

Декларацията за облагане на годишните доходи на гражданите с баркод вече е достъпна на сайта на НАП. Тя е електронно копие на подоходната декларация и може да бъде попълнена на компютър без да се изисква електронен подпис. Декларацията гарантира, че няма да има технически грешки, защото всички изчисления в нея стават автоматично. В декларацията се въвеждат само данните за получените доходи и удържаните през годината авансов данък и осигуровки. А нормативно признатите разходи и данъкът за довнасяне се изчисляват автоматично. След като се попълни на компютъра, декларацията трябва да се разпечата на принтер и да се подпише. При разпечатването на декларацията се генерира баркод, който съдържа цялата попълнена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП при сканиране и без човешка намеса. Срокът за подаване на декларациите е до 30 април, като дотогава трябва да бъде платен и данъкът за довнасяне.

Вирни се горе