Държавно горско стопанство Смолян ще отбележи 110-годишнината си

Държавно горско стопанство Смолян ще отбележи 110-годишнината си

110-годишнината на ДГС-Смолян ще бъде отбелязана тържествено с откриването на фотодокументалната изложба на 31.10.2023г от 16.00 ч. във фоайето на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“. Изложбата представя историята на горското стопанство, разказана през фотообектива. В нея са представени снимки и документи от различните години на съществуването на ДГС-Смолян. Изложбата е подготвена съвместно с Държавен архив-Смолян. Като част от инициативите за отбелязване на годишнината, са предвидени часове по горска педагогика, които ще се проведат с деца от детска градина „Слънце“ и ученици от Седмо СОУ „Отец Паисий“ в Смолян. Държавно горско стопанство Смолян е създадено на 29.10.1913год. и носи наименованието си от гр. Смолян, където е седалището на неговото административно управление. Общата площ на ДГС „Смолян“ е 28368.3 ха, от която 27220.9 ха дървопроизводителна и 1147.4 ха - недървопроизводителна. Собствеността върху горските територии принадлежи на държавата, общината, физически и юридически лица, като делът на държавната собственост е 59.8%. Горите в района на стопанството имат значение за икономиката на общината и областта, преди всичко като източник на строителна дървесина, целулоза, дърва за нуждите на промишлените предприятия, държавни и частни фирми и за местното население. Територията на ДГС-Смолян попада в границите на община Смолян.

Вирни се горе