Държавата започва дела за разваляне на заменки

Държавата започва дела за разваляне на заменки

Министерството на земеделието и храните започва да завежда дела за разваляне на сделки за заменки, по които има данни, че длъжностни лица са злоупотребили със служебното си положение и някой се е облагодетелствал от това.

Това заяви министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов след заседанието на Съвета по сигурността към премиера, на което са разгледани варианти за действие по отношение на претенциите на Еврокомисията по заменките на гори, предаде БТА.

От Брюксел смятат, че част от заменките са форма на държавна помощ и ако държавата не докаже, че не са, тя ще трябва да плати глоба.

На свой ред главният прокурор Борис Велчев обясни, че Министерството на земеделието може да заведе иск за всяка една от сделките по Закона за задълженията и договорите, който предвижда възможността договорите да бъдат обявени за недействителни, поради договаряне във вреда на представлявания.

Сложен е казусът със заменените терени, върху които вече е издигнат хотел или друг строеж, или пък имотът вече е преминал през няколко ръце, обясни Найденов в отговор на въпрос. По думите му това е от компетенцията на съда.

Стъпките, които правителството ще предприеме, са в няколко посоки, като първо ще се изиска от ЕК да бъде изпратен официалният превод на писмото на български език. По този начин срокът от 20 дни ще започне да тече от момента на получаване на писмото на български език, коментира министърът, цитиран от БТА.

От българска страна е поискана и техническа консултация с европейски експерти и тя ще се състои на 22 февруари, когато български експерти от Министерството на финансите и МЗХ ще се консултират с Главна дирекция “Конкуренция” на ЕК. Ако помощта бъде призната за нерегламентирана държавна помощ, автоматично се отива към процедура на изискване на разликата от бенефициентите към държавата, и ако това не се случи в определения срок, е възможно на България да бъдат наложени тежки санкции, коментира Найденов.

Другият обсъждан вариант е да се направи опит да се защитят тези заменки и да се поддържа тезата, че това не е държавна помощ, каза министърът. По думите му почти всички участници в съвета са се обединили около становището, че е много трудно България да докаже пред ЕК, че това не е държавна помощ, имайки предвид факта, че има обвиняеми, като е възможно този кръг обвиняеми да се разшири. Ще се търсят също промени в националното законодателство, което да позволи при евентуално отсъждане от ЕК, че това е нерегламентирана държавна помощ, да може средствата да бъдат потърсени от получателите.

Паралелно с това в земеделското министерство е получен доклад от прокуратурата с препоръки да стартират процедури за обявяване на тези сделки за нищожни там, където това е възможно, отбеляза Найденов. Възможно е кръгът както на обвиняемите, така и на сделките – обект на разследване, да се разшири.

Вирни се горе