Държавата ще плаща следването на над 2200 студенти, ако имат договор с работодател

Държавата ще плаща следването на над 2200 студенти, ако имат договор с работодател

Държавата ще финансира образованието на над 2200 студенти, които са сключили специални договори с работодатели през академичната 2023/2024 година. Това решение беше обявено днес след утвърждение от Министерския съвет.

Общо 222 фирми могат да сключват такива договори с бъдещите висшисти, които ще се обучават по ключови за развитието на страната специалности. Списъкът на фирмите, участващи в инициативата, включва компании от различни сфери на икономиката, пише news.bg .

Според договорите, дружествата трябва да предоставят стажове на студентите, свързани с техните бъдещи специалности, и да им осигурят работно място след завършването на образованието. Във връзка с това, бъдещите висшисти трябва да ангажират себе си да работят в съответните фирми след получаване на дипломите си.

Инициативата има за цел да подобри връзката между висшето образование и нуждите на икономиката и обществото. Тя също така цели да стимулира образованието в приоритетни за страната специалности, където се наблюдава липса на висококвалифицирани специалисти.

За академичната 2023/2024 година са определени 153 такива специалности, предимно в областите на техническите науки и здравеопазването.

Вирни се горе