Дарение за фонд "Краезнание" в библиотеката

Дарение за фонд "Краезнание" в библиотеката

Във фонда на Регионална библиотека – Смолян като дарение постъпи нова краеведска книга – „Техникум по минна и рудна промишленост село Райково.

Първи випуск 1953-1955“. Автор на книгата е Никола Абаджиев, редактор – Андрей Печилков, консултанти – Ценко Ценов, Рашко Георгиев, Райко Чойлев, Иван Манчоров, Атанас Бъчваров, Харалампи Хаджихристев, Стойка Джарова, Росица Делчева, Тонка Чотова и Иван Кисьов. Идеята за написването на книгата възниква по повод честването на 66-годишнината от завършването на средно образование в техникума. 150 випускници се дипломират като средни техници по пет специалности: „Геология и проучване на полезни изкопаеми“, „Флотация и обогатяване на полезни изкопаеми“, „Минна електротехника“, „Маркшайдерство“, „Рудна експлоатация“. Останалите от тях до днес все още носят духа на младостта, който пренасят в тази „Малка антология“ за „живота, „страданията“ и реализацията на възпитаниците на първия випуск на техникума.

“Благодарим на г-н Никола Абаджиев за направеното дарение!”, съобщиха от културната институция.

Вирни се горе