ДАНС чества професионалния си празник

ДАНС чества професионалния си празник

Днес е професионален празник на служителите в Държавната агенция "Национална сигурност"=

Той е обявен с решение на Министерски съвет от 23 декември 2009 г. На този ден през 1907 г. е обнародван Законът за столичната полиция, който за пръв път регламентира контраразузнавателната дейност в България.

Самата ДАНС е създадена на 1 януари 2008 г. като институция, която извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на страната, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските структури, и установения в страната конституционен ред.

Вирни се горе