ДАНО център откриват в Момчиловци

ДАНО център откриват в Момчиловци

На 21 май 2011 г. от 11.00 ч. в с. Момчиловци, Община Смолян ще бъде открита сградата на Център за Доброволчески, Академичен, Научен, Образователен туризъм „Норвежка къща”,съобщиха от общината. Центърът ще бъде открит от Н.П. Посланика на Кралство Норвегия, госпожа Тове Скарстейн и съпругата на президента на Република България госпожа Зорка Първанова, г-жа Венцеслава Янчовска от “Иновация Норвегия” в присъствието на партньори от съсъедна Гърция, ръководството на Община Смолян, кметове от общината, участници и партньори в проекта, местната общественост на с. Момчиловци. Сградата, която е бившето училище на селото беше основно реконструирана за целите на Центъра в рамките на проект, съфинансиран от Норвежкото правителство чрез Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България и Община Смолян. Партньори при реализацията на проекта са Национално движение Българско наследство като водещ партньор и Община Смолян от българска страна и три норвежки институции – Областната управа на Област Согн ог Фьордане, Западнонорвежкия изследователски институт и Университетът на Согн Фьордане.

Проектът имаше за цел да подпомoгне туристическия сектор в района на Родопите за създаване на нов вид туристически продукти, които да бъдат предложени на бързо разрастващата се пазарна ниша на специализизран устойчив туризъм. Разнообразяването на предлаганите продукти и услуги в района е от жизнено значение на трансграничния район и ще даде принос за цялостното устойчиво социално-икономическо развитие, както и за промяна на профила на туристите, посещаващи страната ни. Дейностите на проекта включват:

  • Реконструкция и оборудване на сградата на старото училище в село Момчиловци, което отваря вратите си за новия ДАНО Център;

  • Създаване и маркетинг на нови туристически продукти, насочени към специализирани клиенти – учени, университетски групи, просто любопитни туристи. За самия процес на създаване на тези нови продукти бяха приложени принципите именно на ДАНО туризма – работиха университетски студенти с активното участие на десетки местни доставчици на услуги – от местните училища, читалища, неправителствени организации, хотели и ресторанти;

  • Работа с предприемачите, културните и образователните организации, местните власти и неправителствените организации в района за подготовката им да предлагат услуги за тези специализирани групи посетители;

Проектът се реализира за период от две години. Общата стойност на проекта беше 709 000 евро, от които 590 000 са предоставени от норвежкия донор, 95 000 – от Община Смолян и 24 000 евро – от Национално движение Българско наследство.

Вирни се горе