АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД – СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА 2022/2023 Г.

 АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД – СМОЛЯН ДАДЕ СТАРТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА 2022/2023 Г.

В Административен съд - Смолян традиционно стартира Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2022/2023 г.“. За поредна година партньор по програмата ще бъде СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смолян.

Шестте учебни теми, по които материала ще се преподава от съдии от Административен съд - Смолян, в часовете по „Философия“ на 10 клас, са свързани основно с мястото на съдебната система в обществото, разделението на властите, спецификите на административното правосъдие и работата на съдебния служител. Акцент в реализация на програмата ще бъде поставен върху повишаване правосъзнанието на учениците и в частност на това как да защитават свои нарушени права. Програмата предвижда посещение в съда за запознаване на учениците с функциите и задълженията на съдебния служител.

За финал на Образователната програма ще бъде проведен симулативен процес по действително разгледано наказателно административно дело на въззивна и касационна инстанция, който ще бъде излъчен на живо.

Вирни се горе