Да спрем затлъстяването чрез спорта

Да спрем затлъстяването чрез спорта

В професионална гимназия по строителство “Никола Вапцаров” в гр. Смолян, със съдействието на Община Смолян “Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни” и общественият възпитател Васил Чолаков и преподавателя по физическо възпитание и спорт Атанас Манолевски провеждат турнир по тенис на маса под наслов “Да спрем затлъстяването чрез спорта” 6-8 Декември. Община Смолян ще връчи предметни награди на победителите в турнирът,съобщиха от пресцентъра .

Вирни се горе