Да създадем и осиновим гора с ЮЦДП - Смолян

Да създадем и осиновим гора с ЮЦДП - Смолян

Над 140 ученика участваха в заключителното мероприятие по повод Седмицата на гората на ЮЦДП – Смолян, със заглавие “Да създадем и осиновим гора”.

Залесяването се проведе в района на село Хасовица, на горския терен, който преди 2 години беше освободен в резултат на пожар.

Участниците засадиха фиданки, предварително подготвени от горските служители на Държавно горско стопанство – Смолян, а по време на събитието децата и младежите научиха повече за ползата от създаването на млада гора и начините за нейното опазване. Всяка група от ученици получи и специална табела, с която означи своята площадка и пое инициативата да се погрижи за израстването на младата гора. Участниците бяха поздравени специално от госта на събитието – г-н Владимир Гърбелов – заместник областен управител на Област Смолян.

Вирни се горе