Д-р Красимир Събев с въпроси до земеделския министър за недостига на дърва

Д-р Красимир Събев с въпроси до земеделския министър за недостига на дърва

Въпроси към земеделския министър Кирил Вътев са отправили депутатите д-р Красимир Събев и Десислава Танева от ГЕРБ-СДС за недостига на дърва.

„През настоящата седмица бяха проведени протестни действия от жителите на община Доспат срещу недостига на количества дърва за огрев за идващия отоплителен сезон. Правото, но не и ограничението, съгласно чл.111 от ЗГ ал.6 от позволява по ред с предимство за домакинствата да се заявят по 10 пространствени куб.м дърва за огрев по описания, гарантиращ доставката им. Извън реда с предимство всяко ДГС следва да управлява горските си ресурси и планирания добив по начин, удовлетворяващ търсенето на пазара. Подобно недоволство в това време на годината е съвсем необичайно и не се е случвало досега“, са посочили народните представители.

Те питат защо от ДГС Доспат не са провели разяснителна кампания за реда за снабдяване с дърва за огрев на населението и защо толкова късно започва това снабдяване? Какви са причините ДГС Доспат да не осигури необходимото количество дърва за огрев на населението? Извършена ли е проверка на дейността на ДГС Доспат, установени ли са причините за лошото управление и какви мерки ще бъдат предприети?

Интересуват се на какво се дължи необичайният недостиг на дърва за огрев в община Доспат и съседни горски стопанства в обхвата на Южноцентрално горско държавно предприятие, какви мерки са предприети за осигуряване задоволяване търсенето на пазара на дърва за огрев?

Поискали са данните от приетия финансов и натурален план за 2023 год. на Южноцентрално предприятие и неговото изпълнение по финансови и натурални показатели към 30-ти юни, детайлна справка за наличностите на дърва за огрев и къде са реализирани те до момента, а също и да се направи оценка за ефективността на управление на ЮЦДП – Смолян.

Пресцентър ГЕРБ

Вирни се горе