Д-р Дариткова, депутат от ГЕРБ: Постановлението за театъра се бави, а с гласуването на бюджета се изключва възможността да се финансира такова начинание

Д-р Дариткова, депутат от ГЕРБ: Постановлението за театъра се бави, а с гласуването на бюджета се изключва възможността да се финансира такова начинание

„Постановлението за създаване на Родопски драматичен театър в Смолян е още в процедура по съгласуване. Това бе поводът да отправя питане към министъра на културата по темата, защото с гласуването на бюджета се изключва възможността през следващата година да се финансира такова начинание“, заяви депутатът от ГЕРБ д-р Даниела Дариткова. Това по думите й е много разочароващо. „Нещата се бавят във времето и не се дават конкретни решения въпреки обещанията, а най-голямото ми притеснение е, че като приключи бюджетната процедура, после няма от къде да бъдат осигурени средства”, допълни тя.

„С Решение № 442 от 25.07.2013 г. на Общинския съвет – Смолян, общината се е ангажирала с предоставянето за управление, съответно за ползване на части от имот – публична общинска собственост за нуждите на новосъздадения културен институт, както и с осигуряването на възможност за безвъзмездно ползване на необходимите на театъра технически апаратури, театрален гардероб, реквизит, гримьорни, включително и с издръжката на предоставените помещения, произтичаща от ползването на електрическа енергия, отопление и други консумативи. Проектопостановлението е изпратено за междуведомствено съгласуване с останалите министерства, дирекция „Правна” на Министерския съвет и Съвета за административната реформа по реда на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация”, казва министър Петър Стоянович в отговора си до д-р Дариткова.

Вирни се горе