Д-р Андрей Кехайов: Чрез истината ще достигнем до разумни решения

Д-р Андрей Кехайов: Чрез истината ще достигнем до разумни решения

В навечерието на събора на БЛС д-р Андрей Кехайов разкрива своята гледна точка за миналото и бъдещето

 • Уважаеми д-р Кехайов, след няколко дни ще бъде проведен 52-рият събор на БЛС. В дневния ред е предвидено обсъждане на промени в устава на съсловната организация. Необходими ли са според Вас подобни промени и в каква насока трябва да бъдат те?

 • След възстановяването на БЛС през 1990 г. и последващото приемане на специален закон за съсловната организация институцията трябваше да бъде доизградена като структура, която да поеме отговорности, аналогични на съсловните организации в европейските страни, а и в много страни по света. Със Закона за съсловните организации, както и с допълнителните промени в Закона за здравето на БЛС бяха дадени функции, определящи го като една жива, действаща организация, която със своите действия може да се саморегулира.

За голямо съжаление в началото на 2009 г. – след свикания по унизителен начин събор от министъра на здравеопазването, бяха отнети, а и в момента са в затишие основните функции, които трябва да изпълнява БЛС. Изгубена бе фундаментална ценност – дори и да бе подписан НРД, не бе осигурена икономическа защита чрез механизмите на НРД. Факт е, че цените и обемите на медицинските дейности през изминалата година се определяха от Министерството на финансите – акт, който противоречи на балансираното защитаване на интересите и на здравноосигурените, и на лекарите. Лекарският съюз не изпълни ангажиментите си и по отношение на продължителната квалификация, както и за правилата за добра медицинска практика.

Към момента вписаните в закона ангажименти на съсловната организация не се изпълняват. В този смисъл се питам дали не е демагогия опитът да бъде променен уставът при условие, че и сега той не се изпълнява. Липсва ясна концепция какво управителният съвет иска да бъде променено. Направените предложения са без единна стратегия.

Категоричен съм, че най-важно за всяка организация е да се спазват действащите закони, устав, вътрешни разпоредби. Наблюдава се нещо унизително в последните 2-3 години. Ръководството на БЛС не изпълнява конгресните решения. Съборът единодушно гласува за провеждане на протест, а той бе отменен от ръководството – това е недопустим акт. Никой не може да отменя конгресните решения.

Естествено всичко това дава сериозно отражение и върху финансово-организационното състояние на съюза. Опитът да бъде увеличен членският внос също е недопустим. В момента икономическата ситуация е тежка, БЛС не осъществи необходимата защита във финансово направление, ето защо от съсловната организация нямат морално право да искат увеличение.

За мен негативна тенденция е дори фактът, че ръководни кадри от БЛС, без значение как са избрани, поеха постове в МЗ, без да имат необходимата подготовка. Да не говорим, че сегашните ръководни органи не са избрани по легитимен начин. На последните събори дори бе допуснато да гласува всеки, независимо от това дали е платил членския си внос или не. За мен е без значение кой ръководи БЛС, но ако не бъдат спазвани правилата, няма как да бъдем убедителни, да повярват в нас и лекарите, и обществото. Необходими са последователни и коректни действия към съсловието.

Тези действия на ръководството още повече снижиха доверието и авторитета на организацията. Позволявам си да кажа всичко това дори след огромните атаки срещу мен персонално. Но ще отбележа, че ние никога не си позволихме да нарушим устав, закон и конгресни решения.

По отношение на устава мисля, че това ръководство няма морално основание да предлага в този момент промени, които законът не позволява. Дебатът за необходимите промени не бе проведен по правилния начин – отдолу нагоре в съсловната организация, независимо че уж ги предлагат на Национален съвет. Ръководството бе длъжно да изрази недвусмислено концепцията си при срещи с лекари от цялата страна, а тази връзка бе прекъсната. Дълбоко се съмнявам, че има философия и стратегия какво ще бъде променено с няколко точки в устава.

Не искам да влизам в детайли, но половината от предложенията са незаконосъобразни. А когато тези предложения се правят от ръководството, трудно е да бъде направен коментар. Ако не бъдат осъзнати грешките и не се направи необходимото публично извинение на предстоящия събор, ще се стигне до пълен срив. Подсказаните до момента предложения за промяна в устава не показват ясна визия, още повече при условие, че всички функции, които бяха дадени на съсловната организация от закона, бяха отнети с действие или бездействие. Така бе обезлчена една организация на 34 хил. лекари.

 • В последните месеци отново се коментира възможността БЛС да бъде преструктуриран в лекарска камара. Промените в устава може би са подготовка за тази промяна. Как бихте коментирал бъдещето на съсловната организация?

 • Чуват се различни догадки, правят се коментари, но липсва визия как трябва да изглежда лекарската камара. Да сменяш името, когато бездействаш, е престъпление. Функциите, вменени от законите, правят съсловната организация структура, идентична на европейските лекарски камари. И ние би трябвало да се гордеем с тази организация със 110-годишна история. Определено мога да кажа, че БЛС успя да извоюва подобни функции до 2008 г., но след това новото ръководство по-скоро воюваше за административни постове и ангажиментите бяха „изпуснати”.

Днес повече от всякога се нуждаем от това да бъде казана истината. Ето защо на предстоящия събор би трябвало всички колеги от цялата страна да проведат коректно дебата за бъдещето на БЛС. Очаквам, както предложих на последния Национален съвет, ръководството на съсловната организация да направи публичен финансов отчет за всичко, а не да използва неистини или полуистини. Трябва да бъде дадена реална оценка за всеки разход, който е направен в БЛС, да стане ясно как се харчат средствата от членския внос. В противен случай ръководството няма да има моралното право да иска разглеждане на следващите точки от дневния ред. Надявам се, че ще бъде променен дневният ред на събора и ще бъдат обсъдени наболелите проблеми. Защото е некоректно членовете на съсловната организация да бъдат заблуждавани с неща, които трудно биха могли да бъдат реализирани.

 • На предстоящия събор ще бъдат обсъдени и предложения за начина на изграждане на „Дом на българския лекар”. Каква е Вашата позиция по този въпрос?

 • Българските лекари трябва да знаят истината по този важен въпрос. Някои от членовете на управителния съвет на БЛС, както и бивши председатели в лицето на д-р Б. Нанев, излъгаха дори в публичното пространство каква е ситуацията с дома. Аз съм горд, че успях да извоювам тази земя с ясния мотив да изградим „Дом за българския лекар”. Категорично заявявам, че никога по време на моето управление земята не е била залагана, макар такива твърдения да бяха изнасяни в публичното пространство. Освен осигурената земя бе направен и проект – платен от БЛС, бе взето и разрешение за строеж. Всичко това се случи до 2008 г. След това обаче земята, както и правото на строеж бяха заложени, което бе изключително нецелесъобразно и в противоречие с устава и закона, а кредитът не съответстваше на цената на имота. Явно така ръководните кадри искат да прехвърлят отговорността върху делегатите. По време на предишния събор призовах отново да бъде казана истината.

Категорично не са верни обвиненията срещу предишното ръководство, че сме изтеглили голям кредит. Кредитът, който изтеглихме, бе съвсем минимален – в размер на 230 хил. лв., от които трябваше да бъде възстановено и ДДС 100 хил. лв. На практика ние не оставихме задължения, тъй като имаше неразплатен членски внос. Напротив – ние успяхме да платим проекта и разрешението за строежа благодарение на абсолютно ефективното управление на финансите в Лекарския съюз.

Казват, че в момента оценката на този материален актив е в размер на 4 млн. лв. Според мен това не отговаря нито на пазарната, нито на реалната цена. Последната оценка от 2008 г., направена от лицензирана фирма за оценка на имоти, бе на стойност 9,2 млн. лв. Риторичен е въпросът защо се правят тези оценки.

Трябва да бъде взето и решение как да бъде построен домът, а не как да бъде продаден. Надявам се, че делегатите ще осъзнаят рисковете и ще се обединят около единственото правилно решение, без да се поддават на манипулациите на някои от членовете на управителния съвет, които може би искат да прокарат лични интереси. Дано да надделее моралът. Защото няма значение кой е бил, кой е и кой ще бъде председател на БЛС.Тази земя е нещо, което може отново да обедини сериозно разединеното по една или друга причина съсловие. Колапсното състояние, в което се намира днес Лекарският съюз, и недоверието към съсловната организация изискват низ от коректни и последователни действия. Защото, когато става въпрос за професионална съсловна организация, подходите трябва да бъдат професионални. Място за аматьорски действия няма, организацията е организация на всички лекари.

 • Приключиха ли прокурорските проверки към Вас? Какви са резултатите?

 • Отговорно мога да кажа, че от предизвиканите 8 прокурорски проверки към мен – всички до една приключиха без констатация за каквото и да е било нарушение. Бе направен финансов одит на дейността на БЛС за периода, в който аз бях председател, без да бъде констатирано нито едно финансово нарушение. За мен финансовата дисциплина във всяка една организация, било то държавна или пък частна, е определяща за нейния просперитет. Докато бях председател, пари за командировки не са харчени. Като председател на БЛС никога не съм получавал възнаграждение и такава е моралната европейска практика. Няма да влизам в детайли за целесъобразността на изразходването на средствата от членския внос на лекарите, но очаквам да получа отговори по този казус на събора.

 • Най-сетне започна професионално да се коментира и темата за лекарските грешки…

 • Въпросът с лекарските грешки ще бъде постоянна дискусия. Отношенията лекар – лекар, лекар – пациент, лекарската етика като цяло са водещ ангажимент на съсловните организации по света. Няма да коментирам провеждането на кръгла маса по темата точно в Световния ден на здравето. Питам се не е ли закъсняла реакцията. Допуснато бе да бъдат отнети лекарски права с бездействието на БЛС и с действието на министъра на здравеопазването, който за пръв път си позволи да отнеме права на лекарите. Това трябваше да бъде санкционирано от БЛС. Нужна е обективна оценка за действията на всеки лекар, а не субективно отношение. Акцентът в дискусиите трябва да бъде не единствено и само върху лекарските грешки, но и върху грешките, които се дължат на проблеми в здравеопазната система. Защото управляващите при неадекватното финансиране и поведение също стават активни съучастници в извършването на „грешките”.

 • Нужна ли е смяна на ръководството на БЛС на този етап?

 • На този въпрос отговор трябва да дадат делегатите, след като чуят финансовия отчет и истината за предложенията, които са направени. След като бъде даден ясен отговор дали от съсловната организация са успели да защитят икономическите интереси на лекарите, ще стигнем и до единствено правилния отговор – че с действие или бездействие БЛС е изгубил функциите, които законът му дава. Лекарите ще разберат, че икономическите и финансовите им интереси не са защитени. Цялата система е пред морален разпад. Днес кризата е преминала в депресия. Абсолютно наложителни са разумни решения.

Остават няколко дни до събора. Важно е при предложения дневен ред да се проведе истински дебат. Трябва да загърбим грешките, които всеки е допускал. Но ако прикрием фактите, не ни очаква нищо добро. Надявам се, че ще има голяма активност, че ще се състои дебатът, че ще бъдат открити правилните насоки за бъдещето.

Въпросите зададе Светлана ДИМИТРОВА ФОРУМ МЕДИКУС

Вирни се горе