ЧСИ наложи запор на 300 души заради задължения на Община Неделино, свикват извънредна сесия на ОбС

ЧСИ наложи запор на 300 души заради задължения на Община Неделино, свикват извънредна сесия на ОбС

Частен съдебен изпълнител е наложил запори на близо 300 жители на Неделинско, заради задължение на общината към частна фирма. Запорите на лицата са наложени за дължими такси и данъци към местната хазна, било то за сгради или моторни превозни средства.

Дължимата сума на Община Неделино към въпросната фирма, са били около 100 000 лв. за извършвани дейности през периода 2011-2014 г., като с добавената лихва и глоби за забавени плащания сумата е набъбнала на 238 739,47 лв. Хората, които получили писмата изпаднали в шок, тъй като в тях упоменатата сума за запора е за няколкостотин хиляди лева.

„Това генерира сериозно напрежение в населението, именно заради това аз и Общинският съвет в Неделино свикваме извънредна сесия, за да се разясни проблемът пред местната общественост и вземат спешни мерки за решаването му“, коментира кметът на община Неделино Боян Кехайов.

Той смята, че тези действия са част от една стартирала вече нелоялна предизборна кампания и цели блокирането на работата на местната власт.

„По този начин, освен че се затрудняват хората, се оказва и голямо негативно влияние и върху нашата работа, тъй като по този начин се стопират изцяло дейностите извършвани от администрацията, като една от тях е свързана със сметосъбирането и извозването на отпадъците“, добави Кехайов.

Гражданите, получели подобни запори и платили данъците си по банков път, към частният съдебен изпълнител също изпитват сериозни затруднения, тъй като информацията за тези плащания идва със седмични закъснения в администрацията и по този начин се затрудняват хората, които искат да прекарат автомобилите си през задължителен годишен преглед. Този вид разплащане се оказва и проблем за земеделските производители, които трябва да приключват програми в срок, а не могат да изкарат необходимите си документи от Общината.

„Оказва се, че въпросните списъци с иманата на хората и техните фирми, на които са изпратени запорите са с посочени лични данни, като те не са предоставяни от нас“, добави Кехайов. Градоначалникът, се закани да сигнализира за това Комисията за защита на личните данни. Той изрази силното безпокойство за хората от този факт, като ще държи да излезе наяве цялата истина.

„Прави впечатление, че писмата със запорите са изпращани на близки и приближени хора до нас (общинското ръководство б.а), което ни кара да мислим, че това не е никак случайно“, коментира още кметът на Община Неделино.

Днес, той ще поиска от Общински съвет Неделино, да дадат мандат на местната администрация да се подпише предварително споразумение за разплащане на задълженията, да се отмени запорът на хората, а плащанията им да минават през касите на местни данъци и такси, като по този начин да се успокои напрежението и улесни дейността на жителите на общината.

Отделно Община Неделино ще наеме адвокат, конкретно за този казус. Задълженията, заради които е наложен запорът на близо 300 жители на община Неделино е за извършване на ВиК дейности и зареждане с канцеларски материали.

Извънредното заседание на ОбС-Неделино по темата е днес от 15:00 ч.

Вирни се горе