Членове на ЦИК инспектираха на място склада, в който са доставени машините за гласуване

Членове на ЦИК инспектираха на място склада, в който са доставени машините за гласуване

На 11 май 2019 г., /събота/, членове от Централната избирателна комисия посетиха на място склада, в който са доставени машините за гласуване с цел да се инспектира техния брой, начина на съхранение и охрана.

В съответствие с договора за обществената поръчка за „Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“ всичките изискуеми машини за гласуване са доставени в срок при спазване на изискванията за съхранение, контрол и охрана. Експерти от Българската академия на науката и Софийски университет ще сертифицират и одитират машините за гласуване с инсталирания софтуер.

Вирни се горе