По-чист, по-зелен и цветен Златоград

 По-чист, по-зелен и цветен Златоград

За поредна година Община Златоград се включи в световната инициатива “Ден на Земята”, който се отбелязва ежегодно, на 22 април. Тази година Центърът за подкрепа за личностно развитие, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Златоград, организираха и засадиха: 2 броя „Див рожков“ (Cercis siliguastrum), 6 броя „Китайски мехурник“ (koelreuteria paniculata), 2 броя "Китайска метасеквоя“ (metaseguaoia gluptostroboides) и 2 броя „Шестил“ (acer platonoides). С новите дръвчета се облагороди зелената площ на ул. „Беловидово“, зад сградата на Общинска администрация Златоград.

През месец април бяха благоустроени и зелени площи в централната градска част. По мостовите съоръжения и декоративните цветарници бяха засети летен разсад и каскадни цветя.

В пролетната кампания за „По-чист, по-зелен и цветен Златоград“, организирана от Общинска администрация, се включиха служители от администрацията, служители и потребители на социалните центрове в града, детските градини и детската ясла, Гранично полицейско управление и РС „Пожарна безопасност и защита на населението“. Почистени бяха прилежащи терени към общински пътища и замърсени зони в различни участъци. Общинска администрация Златоград изказва благодарност към всички, които се присъединиха и проявиха своята гражданска отговорност към околната среда.

Вирни се горе