Четвъртокласниците от Смолян отново с най-високи резултати в страната на НВО

Четвъртокласниците от Смолян отново с най-високи резултати в страната на НВО

Четвъртокласниците имат по-добри познания по български език и литература (БЕЛ) отколкото по математика.

Това показват резултатите от тазгодишното Национално външно оценяване по двата предмета, съобщи МОН.

Няма сериозни размествания между подредбата на регионите по резултати спрямо предходната година. С най-висок брой точки отново са Смолян и София-град. В другия край е Сливен.

По БЕЛ учениците от Смолянска област са постигнали средно 79,27 точки, изпреварвайки София.

По математика средният резултат на смолянските четвъртокласници е под 67 точки, нареждайки се на второ място след софиянци.

По скалата за превръщане на точките в оценки (виж в края на текста) това означава „много добър“ по български език и литература и по математика.

Общият резултат е сравнително висок. Той потвърждава наблюденията от международните изследвания PIRLS и TIMMS, че българските четвъртокласници се справят над средното равнище в сравнение със своите връстници в други страни.

Добро впечатление прави също тенденцията повече ученици да имат пълен брой точки на отворените въпроси отколкото на затворените. Това показва напредък при най-важните умения – да мислят, да решават задачи, да четат и създават текст.

Върху резултата се отразяват и някои промени в самите тестове за националното външно оценяване – с всяка следваща година те изискват все повече мислене, съобразителност, справяне с практически ситуации, умение за пренос на наученото в нов контекст. Това предполага повече усилия и постоянство при усвояването на материала.

Резултатите от изпитите доказват за пореден път, че по математика учениците се справят най-трудно с геометрията, пространственото мислене и практическо прилагане на наученото в реални ситуации.

От тази година Министерството на образованието и науката въвежда единна скала за превръщане на броя точки в оценки по шестобалната система. Тя ще важи както за националното външно оценяване в IV клас, така и за държавните зрелостни изпити. „Среден (3)“ се получава при постигнати 30% от максималния брой точки. Съпоставимостта на резултатите между отделните випуски се прави през броя точки.

Слаб до 29 т.

Среден 30 т. – 40,5 т.

Добър 41 т. – 62 т.

Мн. добър 62,5 т. – 83,5 т.

Отличен 84 т. – 100 т.

Вирни се горе