Четири проекта за енергийна ефективност в Златоград спестяват 429 тона парникови газове годишно

Четири проекта за енергийна ефективност в Златоград спестяват 429 тона парникови газове годишно

Община Златоград приключи 4 проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 32 многофамилни жилищни сгради, според информация от местната администрация. Ефектът от повишаването на енергийната ефективност в жилищата на 195 домакинства се изчислява на спестени 429 тона парникови газове годишно. Проектите са на обща стойност 3.6 млн. лв. и се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. Данните бяха представени на заключителна пресконференция по изпълнение на проектите. С тържествена церемония бяха открити обекти, санирани и обновени по финансираните с европейски средства проекти. Наред с постигнатия енергостестяващ ефект, изпълнението на четирите проекта преобразява и облика на родопския град, уточняват от Община Златоград. Санираните кооперации и многофамилни къщи са обновени в обща градоустройствена концепция. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност на повече сгради заедно, позволи да се следва обща визия, обясняват от Общинската администрация, предаде БТА.

Вирни се горе