Четири пожара през почивните дни. Няма нанесени материални щети

Четири пожара през почивните дни. Няма нанесени материални щети

На 18.09.2021 г., в 11.48 часа на тел. 112 е получен сигнал за пожар в контейнер за смет в гр. Девин. Причина за възникване на пожара е небрежност при боравене с открит огън. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН – Девин. Същия ден на тел. 112 е получен сигнал за пожар в сухи треви и храсти в местността „Равнил“, община Неделино. Причина за възникване на пожара е небрежност при боравене с открит огън. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на УСПБЗН – Неделино. На 19.09.2021 г., в 13.31 ч. е получен сигнал за пожар в контейнер за смет в гр. Девин, ул. „Александър Костов“ изпратен е екипа на РСПБЗН-Девин, който на място установява, че гори пластмасов контейнер за смет с площ около 2 кв. м. Предполагаема причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Произшествието е посетено и ликвидирано в рамките на заварените граници, като горящия контейер за смет е унищожен, а намиращите 3 броя други контейнери в съседство са спасени. На 19.09.2021 г., в 14.51 ч. е получен сигнал за пожар в сухи треви и храсти в извън урбанизирана територия, местност „Кушльова падина“, землище на гр. Златоград. Предполагаема причина за възникване на пожара е не загасена цигара. В следствие на силен вятър пожарът бързо се разраснал с площ, около 2000 кв. м. Произшествието е посетено и ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Златоград в заварените граници, без преки материални загуби. Спасени са: 15 домашни животни; 200 бр. бали сено; 3 сгради; 5 дка смесена гора.

Вирни се горе