Бюлетините за предстоящите парламентарни избори на 2 април бяха доставени днес в Смолян

 Бюлетините за предстоящите парламентарни избори на 2 април бяха доставени днес в Смолян

Бюлетините за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. бяха доставени днес пред Областна администрация Смолян. Общият им брой за произвеждането на изборите в област Смолян е 98 700. Упълномощен представител на Областния управител и определените с Решение на РИК 22 - Смолян членове на РИК, получиха бюлетините от печатницата на БНБ в гр. София.

Бюлетините бяха транспортирани до Областна администрация Смолян в запечатан с пломба автомобил, съпроводен от служители на ОД МВР-Смолян. Председателят на РИК-Смолян, Росица Чакърова преряза пломбата на автомобила, превозващ бюлетините в присъствието на членовете на РИК - Смолян, служители на ОД МВР-Смолян, на организационно-техническия екип на Областна администрация Смолян и представители на медиите. Бюлетините ще се съхраняват в помещение, определено със заповед на Областния управител и охранявано от служители на ОД МВР-Смолян. То е оборудвано със СОТ и видео наблюдение. След като бюлетините бяха прибрани, то бе запечатано в присъствието на членовете на РИК-Смолян. В него хартиените бюлетини ще се съхраняват под денонощна полицейска охрана до предаването им на секционните избирателни комисии в област Смолян.

izbori

Вирни се горе