Бюджет 2024 приет! Какво е предвидено за област Смолян в него?

Бюджет 2024 приет! Какво е предвидено за област Смолян в него?

В област Смолян влизат 115 млн. лв. по пера „проекти за общини“ и „директно финансиране на стратегически проекти“ в бюджет 2024!

Скоростно трасе Пловдив – Смолян, „трета лента“, срутище Тикале, основен ремонт Смолян - Рудозем, ремонт на критична инфраструктура и много други важни за развитието на областта ни, можете да намерите в официален документ към Закона за държавния бюджет 2024 (и в края на статията).

Освен стратегически за областта ни проекти, беше създаден фонд от над 1 млрд. лв. за общински проекти!

Какво ще получи всяка община от нашата област?

Как беше отпуснато финансирането?

Можете ли да възразите срещу проектите, предвидени за вашата община или да добавите нови?

От “Продължаваме Промяната – Демократична България” подготвихме този текст, за да обясним прозрачно целия процес по изготвяне на двата списъка с проекти – стратегически и общински.

Какво ще получи всяка община?

Всяка община ще получи това, което е поискала и за което има готовност! Дейните общини, които имат проектна готовност ще имат повече. Списък на всички проекти по общини можете да откриете най-долу.

Как беше отпуснато финансирането за общините?

Министерство на финансите заложи фонд от над 1 млрд. лв за финансиране на общински проекти.

За да избягаме от порочната практика на разделяне на общините на „наши“ и „ваши“, са заложени ясни правила за всички общини:

Общината да определи кое е важно за населението. Министър или депутати НЯМАТ право да разместват подадените от общината приоритети.

Общината може да подаде проекти, за които си е свършила работата и вече има нужните документи. Стимулираме трудолюбието – кметовете, които работят, имат повече за подаване. Кметове, които не работят, нямат проектна готовност и нямат какво да подадат.

За да има за всички, общините имат лимит, определен от обем население и категорията на съответната община. По-малките общини имат по-малък лимит (6 млн. лв.). По-големите общини имат по-голям лимит (50 млн. лв. – 100 млн. лв.).

Подадените проекти от общините до министерство на финансите са публични и видими за всички граждани, като част от Закона за държавния бюджет.

Може ли да възразите срещу проектите или да добавите нов?

Гражданите са гласували за кмет и общински съветници. Всеки гражданин има правото да комуникира със съответния кмет и да ИЗИСКВА от него/нея да си свърши работата и да добави желани от гражданите проекти. САМО общината обаче може да прави промени и да избира приоритетните проекти, които да достигнат до съответните министерства.

Ако не ви харесва това, което виждате, кой носи отговорност и към кого трябва да се обърнете?

Когато става въпрос за списъка с проекти по общини, следва да се обърнете към съответния кмет и общински съвет.

Когато става въпрос за списъка с приоритетни проекти от републиканска пътна мрежа следва да се обърнете към Министерство на Финанси (МФ), Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Двете министерства са достъпни през народните представители от областта.

“Продължаваме Промяната – Демократична България” в лицето на Михал Камбарев успя да подсигури присъствието на всички важни за областта проекти от републиканска пътна мрежа в бюджет 2024! В процесът на разговори с министерствата, бяха проведени и няколко срещи в широк формат между министри и всички народни представители от област Смолян – Михал Камбарев (ППДБ), Хайри Садъков (ДПС), Анджей Джандев (ДПС), Красимир Събев (ГЕРБ) за постигане на добри резултати за областта ни.

От ПП-ДБ сме щастливи, че продължаваме да работим по приоритети, за които преди 2 години бяхме подигравани (като скоростното трасе Пловдив – Смолян), а сега биват припознати като приоритетни и важни от всички партии, посочват от Продължаваме Промяната.

Списък на проектите които ще получат финансиране в бюджет 2024 за област Смолян:

Стратегически проекти от републиканска пътна мрежа:

(отговорност – ресорни министерства (МФ и МРРБ) през Народните представители)

Проектиране на Скоростен път "Пловдив-Смолян-ГКПП Рудозем" с габарит Г23,50 и индикативна дължина 100 км – 2 592 000 лв

Изработване на ТП за изграждане на трета лента на път II-86 „Асеновград – Смолян“, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300 – 140 000 лв

Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-868 "Рудозем - Смолян" от км 0+000 до км 20+175 и от км 20+285 до км 22+424 – 9 млн лв

Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) по три обособени позиции: 1 224 800 лв

ОП № 1: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010;

ОП № 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците при км 27+325, от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 57+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365;

ОП № 3: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710

Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян - Стойките - Широка Лъка - Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950 - ППР+СМР – 508 000 лв

Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710 - ППР+СМР - 500 600 лв

Извършване на проучвателно - проектантски работи по две обособени позиции: 180 000 лв

ОП№ 1: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път II – 86 „Рудозем – граница Гърция“, в участъка от км 135+483 до км 145+503;

ОП№ 2: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-8681 „Рудозем – Смилян“ в участъка от км 0+219 до км 8+650.

Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010 – СН – 126 700 лв

Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-8683 „(Рудозем Смолян) - Чокманово - Смилян - Кошница - Могилица - Арда - Горна Арда“ участъка от км 18+745 до км 18+775“ – 100 000 лв

Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 57+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365 – СН – 41 000 лв

Изработване на ТП за изграждане на тунел от км 126+600 до км 126+750 на път II-86 "Средногорци - Рудозем" – 36 000 лв

Укрепителна стена на общински път към с. Страшимир, в участъка при км 1+500, в обхвата на свлачище № SML 11.69759-01, община Златоград - ИГП – трансфер – 26 000 лв

Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710 – СН – 19 500 лв

Списък с общински проекти подадени от общини към Министерство на финансите:

(отговорност – съответната община, която е решила, че приоритетите са както следва)

Възможно е отделни проекти да отпаднат, ако не са подадени според изисквания или не отговарят на условията за финансиране от общинския фонд!!!

БАНИТЕ:

обща стойност – 6 000 000 лв

Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 - II-етап“ – 2 347 000 лв

РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА Народно читалище "Просвета- 1947" в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните – 1 305 000

ИЗГРАЖДАНЕ НА "АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ - АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ"-II-ри етап, Подобект: участък от км.0+840 до км.1+492,59 – 913 900 лв

Изграждане на улица и транспортен подход към Пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните- Първи етап – 600 500 лв

Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36 по регулационния план на с. Малка Арда, община Баните, област Смолян – 248 900 лв

Вътрешна водопроводна мрежа с. Оряховец – 238 300 лв

Подпорна стена под общински път SML 1008 III-8632, в участък от км. 4+300 до км.4+400, Община Баните, област Смолян – 178 300 лв

СПОРТЕН КОМПЛЕКС С.ОРЯХОВЕЦ, ПОДОБЕКТ ИГРИЩА И ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ I-СПОРТ В КВ.129 ПО ПЛАНА НА С. БАНИТЕ-ОРЯХОВЕЦ – 95 000 лв

Обновяване на парково пространство в с. Оряховец – 73 100 лв

БОРИНО:

обща стойност – 6 000 000 лв

"Реконструкция на общински път SML 1032 от път SML 1031 - Тешел - Буйново до с.Ягодина от км.0+000 до км.2+240 общ.Борино обл.Смолян" – 3 104 900 лв

Подмяна на етернитови тръби АС Ф110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с.Буйново, общ.Борино, обл.Смолян с тръби PE-HD Ф-110 – 1 578 100 лв

Реконструкция на напорен водопровод от ПС "Караджа дере" до ОШ1 от външния водопровод за с.Боринообщ.Борино, обл.Смолян – 877 000 лв

Изграждане на парково пространство от о.т.139 до о.т.160 по плана на с.Борино, общ.Борино – 440 000 лв

ДЕВИН:

обща стойност – 10 000 000 лв

"Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на с. Беден", общ. ДЕВИН, обл. Смолян – 3 571 700

"Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с.Осиково", общ. ДЕВИН, обл. Смолян – 1 803 000 лв

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН - Етап 2 - Улица Лиляна Димитрова от кръстовището до о.т. 1086 и мостово съоръжение в долният участък до новото преминаване през дерето до жилищния блок – 1 723 800 лв

"Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. Михалково , община Девин", общ. ДЕВИН, обл. Смолян – 1 223 300 лв

Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Гьоврен, общ. Девин“ – от о.т.38, през о.т.90А, о.т.83, о.т.83В до о.т.103А с дължина 131,33м – 627 300 лв

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ НЕЯ В УПИ I – спортна площадка и обсл.сграда, кв -155 кад идент - 20465.502.25 гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН, обл. СМОЛЯН – 594 200 лв

„Основен ремонт на част от улици "Шина Андреева", "Равня", "Шипка" и "Слави Кацаров" и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин“ „Етап 2 – ул. „Шипка“ от о.т. 490 през о.т. 507, о.т. 508, о.т. 509 до о.т. 1489“ – 515 900 лв

ДОСПАТ:

обща стойност – 10 000 000 лв

Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат – 4 437 800 лв

Рехабилитация на общински път SML 2083/II-37/Барутин – Чавдар – 2 983 400 лв

Изграждане на улица "Крайбрежна" , Доспат - 1 -ви етап – 2 578 900 лв

ЗЛАТОГРАД:

обща стойност – 10 000 000 лв

Интегрирано използване на термо-минералните води натрупани в геотермалната система – Ерма река Елидже – 6 562 000 лв

Подобект “Външен водопровод“ от обект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград" – 2 518 300 лв

Основен ремонт на улична мрежа в гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" от УПИ I-производствени и складови дейности, през о.т.11 до о.т.49 (мост при старата воденица) - I-ви етап – 2 021 500 лв

Изграждане на Общински кооперативен пазар, УПИ XIII – ПАРК и обществено обслужване, кв. 46, гр. Златоград – 1 748 000 лв

Благоустрояване и изграждане на парк в град Златоград“ – 645 800 лв

Основен ремонт на улица "Хан Аспарух" от о.т.522, през о.т.835 към о.т.836 по ПУП на град Златоград – 312 000 лв

Благоустрояване на улица "Освобождение" гр. Златоград, от о.т.460 до о.т.418 – 293 100 лв

Основен ремонт на улица "Прогрес" - от о.т.821 до о.т.908 по ПУП на град Златоград – 276 300 лв

Основен ремонт на улица "Косора" от о.т.818, през о.т.784 до о.т.779 и участък от о.т.784, през о.т.785 към о.т.788, по ПУП на град Златоград – 196 900 лв

Благоустрояване на улица "Славей" гр. Златоград, от о.т.419 към о.т.801, о.т.804 до о.т.807 – 191 800 лв

Основен ремонт на улица "Ангел Киряков" от о.т.500 до о.т.509 по ПУП на град Златоград – 130 500 лв

Основен ремонт на ул. "Проф. д-р Асен Шопов" от о.т.866 до о.т.557 по ПУП на гр. Златоград – 104 000 лв

МАДАН:

обща стойност – 13 120 200 лв

Рехабилитация на път "шаренска - Крайна - Върба, на територията на община Мадан – 2 916 800 лв

Изпълнение на обект/строеж: "Нова клетка за отпадъци в регионално депо за твърди битови отпадъци, гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино – 2 806 800 лв

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство" на обект/строеж: "Реконструкция на участък от път SML 2133/ Печинско - Петров дол/ на територията на Община Мадан" – 2 277 400 лв

Ремонт и реконструкция на сграда, находяща се в УПИ ХII-25 - детско заведение в кв. 8 по ПРЗ на гр. Мадан - корпус към СУ "Отец Паисий"-гр. Мадан, община Мадан, област Смлян – 2 218 600 лв

Доизграждане на канализационна мрежа, захранваща главен и довеждащи колектори към ПСОВ Мадан и съпътстващи обекти в гр.Мадан – 2 078 700 лв

Рехабилитация на общински път (SML3150-Пийвица-чукара-SML2133), гр. Мадан, общ. Мадан, от км. 0+350 до км. 5+380. – 822 000 лв

НЕДЕЛИНО:

обща стойност – 10 000 000 лв

”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3181, УЧАСТЪК ОТ РАЗКЛОН ЗА С. ИЗГРЕВ ДО С. ЕЛЕНКА С ГАБАРИТ - Г8, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО” – 3 445 800 лв

”Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец - с. Бурево - с. Гърнати - с. Марамати, Община Неделино” ПОДОБЕКТ - ЕТАП : „Общински път SML 1171 от път III-8652 - с. Средец – 2 500 000 лв

”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО" – 2 030 900 лв

„Ремонт и реконструкция на водоснабдителна мрежа на Община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик до НР 100м3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, ремонт на ПС и водохващане – 833 300 лв

”ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖ ЗА ГЕОТЕРМАЛНИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ" – 506 100 лв

”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА С КУЛТУРНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ-ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТЛИНА-1938", ГР.НЕДЕЛИНО” II-ЕТАП – 409 600 лв

”ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" – 274 300 лв

РУДОЗЕМ:

обща стойност – 9 940 000 лв

Вътрешна водопроводна мрежа с.Чепинци- лот 10 – 2 543 200 лв

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и др. – 2 337 600 лв

„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“ – 1 807 900 лв

"Реконструкция на улична мрежа на с.Елховец, общ.Рудозем", подобект ул.Байкушевска – 1 470 400 лв

Благоустрояване на централна градска част град Рудозем, лот 1, зона 5 – 975 000 лв

Парково пространство в УПИ IX, кв. 39, гр. Рудозем – 555 800 лв

Реконструкция на улица от ПТ 42 с.Равнината – 250 100 лв

СМОЛЯН:

обща стойност – 5 286 700 лв

Разширение на гробищен парк- кв.Райково, гр.Смолян в УПИ XIII-375,386-за разширение на гробищен парк, кв.79, кв.Райково, гр.Смолян – 2 740 400 лв

Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово – 2 055 800 лв

Инвестиционно проектиране на улици в с. Момчиловци, общ. Смолян – 300 000 лв

Инвестиционно проектиране на улица с.Габрица - от републиканска пътна мрежа до с.Габрица – 64 000 лв

Инвестиционно проектиране на улица с.Долно Фатово - от републиканска пътна мрежа до с.Долно Фатово – 42 000 лв

Инвестиционно проектиране на улица с.Полковник Серафимово - улицата свързваща махала Костовска и махала Згуровска – 34 000 лв

Инвестиционно проектиране на улица с. Горно Фатово - от републиканска пътна мрежа до .Горно Фатово – 22 500 лв

Инвестиционно проектиране на улица с.Чокманово - улицата от републиканска пътна мрежа до махала Пильовска – 14 000 лв

Инвестиционно проектиране на улица с.Чокманово - улицата от републиканска пътна мрежа до Читалище – 14 000 лв

ЧЕПЕЛАРЕ:

обща стойност – 14 999 900 лв

Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово - Малево - Хвойна – Павелско – 7 598 000 лв

Реконструкция на ул. "Христо Ботев", гр. Чепеларе – 3 400 000 лв

Реконструкция на улица "Панорама" и улица "Преспа" гр. Чепеларе – 1 400 000 лв

Реконструкция на ул. "Ручей" от км.0+000 до км.0+195 - гр. Чепеларе – 1 338 000 лв

Обновяване на централен градски парк с площад в УПИ VII-Централен градски парк с пешеходна алея в гр.Чепеларе – 1 263 900 лв

Пресцентър ПП -ДБ

Вирни се горе