Бутат „Старата къща“ в Пампорово

Бутат „Старата къща“ в Пампорово

Започна събарянето на незаконна кръчма в Пампорово, съобщиха от Регионалната дирекция на ДНСК.

С влязла в сила Заповед № РД-14-581/17.02.2008 г. на Зам.-Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за премахване на незаконен строеж „Ресторант „Старата къща”, находящ се в к. к. „Пампорово”, Община Чепеларе, Област Смолян, с възлагателно писмо на Началника на ДНСК е определено принудителното премахване на строежа да се извърши в периода от 10.09.2012г. до края на месец Септември 2012 г., съобщиха от ДНСК.

Няколко дни преди началото на действията по принудителното премахване на строежа от органите на ДНСК, от изпълнителя на строежа ЕТ „Лидия Инджова”, гр.Смолян е предприето доброволно изнасяне на движимото имущество от строежа и е започнато доброволното му премахване.

В случай на неизпълнение, ще бъдат предприети последващи действия по принудително изпълнение на заповедта.

Заповедта за премахване на обявения за незаконен ресторант „Старата къща" в центъра на курорта пред хотел “Мургавец” е влязла в сила след съдебно решение.

Вирни се горе