Увеличава се общата заболяемост в област Смолян

Увеличава се общата заболяемост в област Смолян

От Регионалното управление на образованието препоръчват предприемане на противоепидемични мерки

През предходната седмица 8-13 януари по данни от сентинелния надзор на грип и ОРЗ се регистрира завишаване на общата заболяемост в област Смолян – 122 на 10 000 население и е налице тенденция за подем на епидемичния процес. Най-засегнати от острите респираторни инфекции са възрастовите групи 0-4 г. и 5-14 г.

Изпратените от РЗИ проби в Национална референтна лаборатория по грип и ОРЗ показват циркулация на два подтипа на грипен вирус тип A/H1N1/ и /H3N2/. Предвид, че сезонният грип е вече в област Смолян и се разпространява много лесно, особено в затворени помещения и колективи /детски градини, училища, обществен транспорт, общежития, социални домове и др./.

С цел ограничаване разпространението се препоръчва предприемане на следните противоепидемични мерки:

  • Провеждане на строг сутрешен филтър в детски градини и училища от медицинските специалисти с помощта на учителите, недопускане деца и персонал със симптоми на респираторно заболяване. Откритите болни деца се връщат по домовете;

  • Често проветряване на помещенията, влажно почистване и дезинфекция на повърхности и играчки;

  • Спазване на добра лична хигиена – грипните вируси лесно се инактивират при редовно миене със сапун и дезинфектанти за ръце, разрешени за ползване от МЗ;

  • Положителен ефект може да има използването на предпазни маски от персонала;

  • Поддържане на оптимална температура в помещенията и избягване струпването на повече хора в затворени помещения.

С тези противоепидемични мерки ще се постигне ограничаване разпространението и на други актуални въздушно-капкови инфекции, като варицела, скарлатина и др."

Вирни се горе