Броени дни остават до началото на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум

Броени дни остават до началото на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския  Медицински Форум

Броени дни остават до началото на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум. Конгресът ще се проведе от 08 -11 септември 2022 г., в гр. Пловдив и в гр. Смолян.
Covid-19, насилието над лекари и Общественото здраве са сред водещите теми на най-големия международен медицински форум у нас, който събира специалисти от Европа и света.

Сред останалите теми на 11-тия Конгрес на Югоизточно-Европейския Медицински Форум са:

Епидемиология, Инфекциозни болести,

Имунология;

Tравма,

медицина;

хронична

болка,

спешна

Kардиология

Сексуално и репродуктивно здраве;

Oнкология;

Проблеми с бежанци

Ето и програмата на EДИНАДЕСEТИ МЕЖДУНАРОДЕН МЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС НА ЮГОИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ

8-11 септември 2022 г

Пловдив, България

ДНЕВЕН РЕД

Сряда, 7 септември 2022г.

Пристигане на участниците, регистрация, хотелско настаняване

20.30

Коктейл за добре дошли – Римски стадион гр.Пловдив.

Четвъртък, 8 септември 2022 г.

08:00 -09:30 Настаняване и регистрация на участниците

09:30 -10:00 Официална церемония -откриване на Конгреса –

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР Пловдив

Тема: ПРОБЛЕМИ С БЕЖАНЦИ. РАЗНИ.

10:00 – 10:15 Рифампицин и псориазис. TBC – съществува ли свързан тип псориазис ? -проф. Николай Цанков, дмн, Acibadem –City clinic – Токуда Болница София, България.

10:15 – 10:30 Бърнаут синдром сред лекарите – Проф. Весна Кесич, МD,PhD, – Медицински факултет, Университет Белград, Клиника

по акушерство и гинекология, Университетски Клиничен Център на Сърбия, Белград, Сърбия.

10:30 – 11:00 Предизвикателствата на съвременните епидемии – измамни аларми или реални заплахи – Проф. Мариана Мурджева, MD, PhD, MHM, МУ-Пловдив, България.

11:00 – 11:15 Covid -19 Съдова тромбоемболична болест – проф. д-р Павел Поредош, дмн, Катедра по съдови заболявания, Университетски медицински център, Любляна, Словения.

11:15 – 11:30 Обструктивна сънна апнея у децата – гледна точка на оториноларинголога- Проф. Диляна Вичева, дм, - Катедра по Оториноларингология, МУ – Пловдив, България.

11:30 – 11:45 Първично тотално ендопротезиране на коляното. Опитът на пловдивската катедра по ортопедия и травматология – Проф. Владимир Ставрев, DM, Катедра по ортопедия и травматология, МУ – Пловдив, България.

11:45 – 12:00 Традиционни и съвременни дидактически методи за формиране на етична рефлексия на студенти по медицина– Доц. д-р Радка Горанова-Спасова, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, д.м.н.“, МУ-София,България.

12:00 – 12:15 Тридесет и три годишен опит с модулна система „ОРТО ХАЙ ТЕХ“ на конструкторско бюро „Студио Д-р Несторов“ - Д-р Георги Кръстев - УМБАЛ „Каспела“ гр.Пловдив, България.

12:15 – 12:30 Роля и място на БЧК по отношение на миграционната криза, породена от военния конфликт в УКРАЙНА -Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на Български Червен Кръст, България

12:30 – 13:00 Обяд

Тема: КАРДИОЛОГИЯ

13:00 – 13:15

Модерно ендоваскуларно лечение на пациенти с усложнена дисекация тип А и Тип Б - проф. Иво Петров, дмн, FESC, FACC – Ръководител кардиология,ангиология и отделение по електрофизиология, Acibadem, City Clinic – София, България.13:15 – 13:3

13:45 – 14:00

Кардио метаболитен риск при захарен диабет, тип 2 – Доц. д-р Пламен Попиванов, УМБАЛ „Александровска“, София, България.

Терапевтичен подход при бременни с ритъмни нарушения – Доц. д-р Стефан Найденов, Катедра по вътрешни болести , УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ- София, България.

Липиди, липидомодулиране – актуални аспекти - Доц. Людмила Владимирова- Китова, дм, УМБАЛ „Св.Георги“ гр. Пловдив, България.

Тема: ОНКОЛОГИЯ; СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ -

14:00 – 14.15 HPV ваксина-безопасност и ефикасност - Проф. д-р Горан Димитров дмн., Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония

14:15 - 14:30 HPV ДНК скрининг: Актуална турска мега HPV лаборатория – проф.Мурат Гюлтекин, MD, PhD - Директор на отдела за проекти за контрол на рака Министерство на здравеопазването – Турция.

14:30 – 14:45 Медицинско прекъсване на бремеността - Приемливост от пациенти, ефективност и безопасност през първи и втори триместър - Проф. д-р Ана Данева Маркова, дм, дмн, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий,Скопие, Северна Македония.

14:45 – 15:00 Роботизирана хирургия на панкреатичните тумори –проф. Росен Димов, дмн, УМБАЛ “Каспела” Пловдив, България.

15:00 – 15:15 Рак и фертилитет – Проф. Весна Кесич, МD, PhD, – Медицински факултет, Университет Белград, Клиника по акушерство и гинекология, Университетски КлиниченЦентър на Сърбия, Белград, Сърбия.

15:15 – 15:30

Съвременни принципи и тенденции в онкологичната хирургия на стомашно-чревния тракт - Д-р Драгомир Дарданов, Д.М., FACS, FEBS- Началник на отделение по гастроинтестинална, хепатобилиарна и панкреатична хирургия, Клиника по обща хирургия „Проф. д-р Параскев Стоянов“ /I-ва хирургия/, Александровска Болница, София, Катедра по Обща и оперативна хирургия, Медицински Университет – София.

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 16:15

НPV генотипове и риск за прогресиране на цервикална интраепителна неоплазия - Меги Мицевска BSc, MSc, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий,Скопие, Северна Македония.

16:15 – 16:30

Граничната възраст на мъжете и жените или влиянието на съпътстващите заболявания при двойките. Безплодие– Доц. д-р Тинатина Супаташвили – Държавен университет „Ив. "Джавахисвили", Тбилиси, Грузия.

16:30 – 16:45

Предизвикателства при лечението на карцинома на езика - Доц. Димитър Пазарджиклиев, дм - Катедра по Оториноларингология, МУ – Пловдив, България.

16:45 – 17:00

Туморно ендопротезиране на коляното. Опита на пловдивската катeдра по ортопедия и травматология – Проф. Владимир Ставрев, дмн, Катедра по ортопедия и травматология, МУ– Пловдив, България.

Тема: НАСИЛИЕ НАД ЛЕКАРИ

17:00 - 17:15

Насилие срещу медицински специалисти - д-р Александър Леви, MD, MHA, вицепрезидент, Израелска Медицинска академия.

18.00

Агресия срещу здравни работници – тенденции и възможни решения – д-р Иван Маджаров, Председател на Български Лекарски Съюз

ГАЛА ВЕЧЕРЯ

**

Петък, 9 септември 2022 г.**

Тема:

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННИ БОЛЕСТИ. ИМУНОЛОГИЯ

09:00 – 09:15

Пандемия от Covid - 19 в Грузия - ретроспективен анализ проф. Гиа Лобзаханидзе, дм, PhD, DMSc, - Грузинска медицинска асоциация; “Ив. Джавахишвили” Тбилиски държавен университет, Грузия.

09:15 – 09:30

Нови подходи в първичните и превантивните гинекологични услуги по време на COVID- мобилни гинекологични клиники“ – проф. Глигор Тофоски, дм, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Скопие, Северна Македония.

09:30 – 09:45

Епидемията COVID 19 – Научени ли са стратегически уроци? – Д-р Примос Рус, Джи Пи, Групова практика „Студио Р“ ООД, Любляна, Словения .

09:45 – 10:00

Възможни механизми на оксидативен стрес при COVID 19 – проф. д-р Бети Деянова, Институт по медицинска физиология и антропология, Медицински факултет на Университета Св. Кирил и Методий, Скопие, С. Македония.

10:00 – 10:15

COVID-19 на територията на София-град, 2020-2022 г. – Доц. д-р Лили Маринова, д.м. Столична регионална здравна инспекция, София, България.

10:15 – 11:00

Предизвикателствата на пандемията от COVID-19 пред най-голямото лечебно заведение в България –Проф. Карен Джамбазов, МD, PhD, АMSc, МУ- Пловдив,България.

11:00 – 11:30

Ефект на коронавирусната болест 2019 (covid-19) върху Майчински, перинатални и неонатални резултати - Доц.. д-р Ирена Алексиоска Папестиев MD, PhD, Университетска клиника по гинекология и акушерство, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий,Скопие, Северна Македония.

09:00 – 11:30

Бизнес Networking – паралелно с лекциите

11:30 – 12:30 Обяд

12:30 – 12:45

Взаимодействия между имунната и нервната система – акад. Проф. В. Овчаров, MD, PhD, DMSc – МУ- София, България.

12:45 – 13:00

Имунологични аспекти на възпалителните чревни заболявания при деца – Проф. д-р Соня И. Бояджиева, Университетска детска болница, Катедра по гастроентерохепатология, Медицински факултет, Университет Св. Кирил и Методий, Скопие, Северна Македония.

13:00 – 13:15

Полулунни гломерулонефрити при пациенти след инфекция с Covid-19 – проф. Емил Кумчев, MD, PhD УМБАЛ”Каспела” Пловдив, България.

13:15 – 13:30

Анализ на постваксиналните реакции след приложение на педиатрична BNT162b2 ваксина срещу covid-19 – д-р Християна Бацелова, Катедра по епидемиология и медицина на катастрофите, МУ- Пловдив, България.

11:30 – 13:30

Бизнес Networking – паралелно с лекциите

Тема:

КРЪГЛА МАСА - ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – НАЦИОНАЛНИ,

РЕГИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ

13:30 – 14:00

Национално и регионално здравеопазване в ЮгоизточнаЕвропа – проф. Андрей Кехайов, дмн, Медицински Университет-София, България, Факултет по обществено здраве „Проф. Цекомир Воденичаров, дмн“, Президент на ЮЕМФ, България.

14:00 – 14:15

Подходи за оптимизиране на ефективността на

болничния мениджмънт – д-р Атанас Атанасов, Главен изпълнителен директор УМБАЛ „Александровска” София, България.

14:15 – 14:30

Здравните грижи – предизвикателствата на 21 век, мисия и отговорност на БАПЗГ - Милка Василева, Председател на Българската Асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/.

14:30 – 14:45

Организационни аспекти на бакалавърското обучение по обществено здраве в Европа и професионална реализация на завършилите – гл. ас. Д-р Валентина Александрова, ИП „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж, МУ - Варна, България.

14:45 – 15:00

Някои аспекти на медико-педагогическите компетенции на медицинската сестра, която работи в застрашени и специални групи – Петя Стефанова – Ст. преподавател, Регионален Председател на БАПЗГ гр. Бургас.

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 – 15:45 Здравословното остаряване – показател за качеството на живот на възрастните хора в България – проф. д-р Жени Стайкова – Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров”, Медицински университет София, България.

15:45 – 16:15

Г-жа Мария Габриел - Европейски комисар по иновации, изследвания, култура, Образование и младеж, България.

16:15 – 16:30

Г-н Александър Пулев – Министър на иновациите и растежа на РБългария

16:30 – 16:45

Предизвикателства пред здравно-осигурителния модел на България – проф. Петко Салчев, Директор НЗОК, България.

16:45 – 18:30

Обществено здраве - Национални, Регионални и Европейски приоритети – проф. Андрей Кехайов, дмн, Медицински Университет-София, България, Факултет по обществено здраве „Проф. Цекомир Воденичаров, дмн“, Президент на ЮЕМФ.

15:30 – 18:30

Постерна сесия (Паралелно с лекциите –

13:30 – 19:00

Бизнес Networking – паралелно с лекции

18:30 – 19:30

Сателитен симпозиум – Ново Нордиск Фарма АД

20:00

Концерт на Виенска филохармония - Античен Театър Пловдив

Събота, 10 септември 2022 г.

Тема: ТРАВМА И ХРОНИЧНА БОЛКА, СПЕШНА МЕДИЦИНА

09:00 – 10:00

Механизми на болката – акад. Проф. В. Овчаров, MD, PhD, DMSc - Медицински Университет, София, България.

10:00 – 11:00

Организация на спешната помощ в УМБАЛ Бургас – д-р Светослав Тодоров, Зам. Директор – УМБАЛ Бургас, България.

11:00 – 12:30 Обяд

12:30 – 13:00

Официално закриване на Конгреса

Социална програма – Пловдив, Бачковски манастир, Пампорово, Смолян

Заключителна част на конгреса и приемане на резолюция от делегатите с

участието на представители на национални и местните власти.

Фолклорна програма.

Неделя, 11 септември 2022 г

08:00 – 18:00 ч.

Издаване на сертификати

Понеделник, 12 септември 2022 г.

Отпътуване на участниците

Вирни се горе