Божидар Панайотов бе областен управител на Смолян за един ден

Божидар Панайотов бе областен управител на Смолян за един ден

Днес областна администрация – Смолян се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден” на фондация „Джуниър Ачийвмънт България” и отвори вратите си за петима ученици от ПГИ „Карл Маркс”, които избраха да преживеят един реален работен ден в държавната администрация. Събитието бе официално открито в заседателната зала на администрацията от областния управител инж. Димитър Кръстанов. След своето приветствие към учениците, той получи цвете и специално подготвен за него подарък.

Областният управител заяви още веднъж подкрепата си към инициативи, които дават възможност на младите хора да участват в реалното управление на отделните сектори в обществения, политическия и икономически живот. Той представи кратка информация за област Смолян, като регион чието управление бе поето днес от младежите. В рамките на „работната среща” областният управител запозна младежите с техните ментори и им възложи конкретни задачи за деня. Той ги посъветва да бъдат експерти в едно направление, да имат достатъчно познания за него, но едновременно с това да трупат и други знания. „Сигурен съм, че ще ви се наложи да бъдете управленци за в бъдеще, т.к. управлението се разпростира във всичките целесъобразни човешки дейности. Не забравяйте наученото тук и запомнете, че между желаното, необходимото, възможното и реализираното има същностна разлика” подчерта инж. Димитър Кръстанов.

След като бяха разпределени задачите за деня, всеки от участниците в инициативата продължи работния си ден в кабинета на съответния титуляр. Те от своя страна ги подпомогнаха в решаването на възложените задачи и ги запознаха с работата в своето направление. Така Божидар Панайотов от 12 клас днес зае позицията Областен управител на област Смолян за един ден. Със съдействието на инж. Кръстанов, той координира действията на останалите свои колеги и му се наложи да се занимае с въпроси, свързани с търсене и привличане на инвестиции, а от там и възможности за разкриване на нови работни места. Негови заместници бяха Христо Янев и Анастас Вълков от 11 клас, които с подкрепата на г-н Емил Хумчев и г-н Бейхан Дуран, решаваха казуси свързани с развитието на енергетиката, транспортната схема, както и казуси от селскостопанския и горския сектор. Ръководните позиции на Директори в обща и специализирана администрация бяха заети от Михаил Сакалиев и Вилизара Кисимова също от 11 клас. Тяхното внимание бе насочено към проблемите на електронното управление, контрола на административните структури, проблемите на регионалното развитие. В своите действия двамата млади мениджъри бяха подпомагани от инж. Ваклин Топов и инж. Момчил Караиванов, началници на отдели и експерти. Междувременно учениците имаха възможността да наблюдават в реални условия подписването от Областния управител на договор с изпълнител по проект с акроним JTI – TARGET.

Петимата млади мениджъри споделиха своите впечатления и благодариха за предоставената възможност да бъдат управленци поне за един ден. Областният управител инж. Димитър Кръстанов им пожела успех в по-нататъшната реализация и връчи сертификати за постижение в инициативата. На раздяла той каза още „Дано да сбъдвате мечтите си за по-доброто бъдеще на нашия народ”. Срещата приключи с гайдарски поздрав, подготвен от единадесетокласниците.

Вирни се горе