Близо половин милион българи са посетили Гърция и Турция през септември

 Близо половин милион българи са посетили Гърция и Турция през септември

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2023 г. са 816.5 хил., или с 26.8% повече от септември 2022 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Двете най-предпочитани дестинации на българите са южните ни съседки - Гърция и Турция. За месец септември до двете страни са пътували съответно 243.9 хил. и 208.9 хил. наши сънародници. На трето място, но със значително по-малко пътувания се нарежда Сърбия, за където 61 хил. българи са предприели пътуване. Следващите сравнително посетени дестинации са - Румъния - 57.4 хил. пътувания, Германия - 51 хил., Италия - 23.1 хил., Австрия - 19.7 хил., Република Северна Македония - 19.5 хил., Обединено кралство - 19 хил. и Испания - 12.3 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.5%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 41.7%, и със служебна цел - 15.8%.

През септември 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 млн. и 206 хил., или с 8.4% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Регистрирано e увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 20.6% и други - с 4.5%, докато тези със служебна цел намаляват със 17%. Транзитните преминавания през страната са 33.9% (408.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.8% от общия брой чужди граждани и достига 576.6 хиляди. Най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 30.6%, Германия - 17.7%, и Гърция - 14.3%.

Посещенията на граждани от страни в Европа, но не и в ЕС, са 492.9 хил., или 40.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 206.5 хил., или 41.9% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 206.5 хил., Румъния - 176.5 хил., Украйна - 125.4 хил., Германия - 102.2 хил., Гърция - 82.4 хил., Полша - 65 хил., Сърбия - 60.1 хил., Обединено Кралство - 48.1 хил., Република Северна Македония - 35.3 хил. и Израел - 21.3 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 45.7%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 45%, и със служебна цел - 9.3%.

Вирни се горе