Близо 60 % от фирмите в Смолян се отчетоха пред НАП

Близо 60 % от фирмите в Смолян се отчетоха пред НАП

Близо 60 % или 3000 от фирмите в Смолян и областта, плащащи корпоративен данък, обявиха приходите си пред НАП по-малко от месец преди настъпването на крайния срок.

До 30 юни дружествата декларират и плащат корпоративен данък, налог върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн, чрез Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП)

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – www.nra.bg или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Вирни се горе