Близо 5200 проверки за 3 дни извършиха служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите

Близо 5200 проверки за 3 дни извършиха служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите

Близо 5200 проверки извършиха за 3 дни инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите. Проверките са реализирали в периода от 31-и май и 2-и юни. В резултат на контрола са съставени 77 акта и 15 констативни протокола.

Инспекциите по Закона за горите на служителите в държавните предприятия са общо 2 810 проверки. Проверени са 1460 обекти за добив на дървесина, 1045 превозни средства, 6 ловци, един рибар и 298 други физически лица. Съставени са 37 акта и са задържани 13,30 плътни кубически метра обла дървесина, 28,63 пространствени кубически метра дърва, две каруци и два моторни триона.

В същия период инспектори от регионалните дирекции по горите в страната са извършили общо 2 388 проверки. През контрол са преминали 182 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 418 обекта за добив на дървесина, 919 превозни средства, транспортиращи дървесина, 218 риболовци и 651 физически лица.

В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 15 констативни протокола и 40 акта за установени административни нарушения, от тях 35 акта по Закона за горите и 5 акта по Закона за рибарството и аквакултурите. Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина на немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други.

Задържани са общо 5 плътни кубически метра обла строителна дървесна, 1,10 пространствени кубически метра дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

Вирни се горе