Близо 37 хиляди клиенти обслужи офисът на НАП Смолян през 2021 година

Близо 37 хиляди клиенти обслужи  офисът на НАП  Смолян през 2021 година

През 2021 година в офиса на НАП в Смолян са обслужени 36 620 хил. клиента, по данни от системата за управление на опашките. Средното време за получаване на дадената услугата е 7 минути. Сред най-често използваните услуги е плащане на задължения чрез ПОС терминали инсталирани на работните места в салона за обслужване. От нея са се възползвали 8 900 клиенти. Освен, че са безплатни, другото предимство на картовите преводи, е че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи.

Втората най-често използвана услуга е прием на данъчни и осигурителни декларации, като от тях са се възползвали общо 8 500 клиенти. 9 780 хил. физически лица декларираха доходите пред НАП и близо 4 100 хил. юридически лица са обявили печалбата си за изминалата година. Другата най-често използвана услуга е изясняване на здравноосигурителен статус. Хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски /например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др./ и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 26 лева. Лицата могат да проверят своя здравен статус чрез:

електронната услуга на НАП „Здравен статус“ в е-портала на НАП:

https://portal.nra.bg/

Чрез обаждане на телефон:0700 18 700 на цената на един разговор;

На място в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната.

Вирни се горе