Близо 34,5 млн.лв. отпуска правителството за общински ВиК и пътни обекти в област Смолян

 Близо 34,5 млн.лв. отпуска правителството за общински ВиК и пътни обекти в област Смолян

МРРБ ще финансира общински ВиК и пътни обекти в област Смолян на обща стойност близо 34, 5 млн.лв.

В област Смолян е осигурено финансиране за реконструкция на пътни участъци: -в Неделино на стойност 3 415 599 лв.; в община Доспат за сумата 4 768 454 лв.; в община Баните-2 500 000лв.; в община Борино- 3 138 000 лв.; на обща стойност 3 220 352лв.; в община Мадан се отпускат 1 059 529 лв. за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Върбина, първи етап.

Седем са ВиК-проектите, за които се предвижда финансиране от МРРБ.

За община Смолян са предвидени средства за реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа в с. Гела в размер на 3 030 117лв., както и в Момчиловци за 5 424 308 лв.

За община Рудозем се отпускат средства за вътрешните водопроводна мрежа на с. Елховец -2 472 477 лв.

За община Девин 3 476 185 лв. за изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна ВС и съоръжение в с. Брезе.

За Доспат се предвижда държавно финансиране за подмяна на ВиК по улици за 641 759 лв

В община Златоград, с 3 220 352 лв., ще се финансират подобект „Външен водопровод“ и обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа в гр. Златоград“.

1 085 622 лв. се отпускат за доизграждане на водопреносната мрежа в с. Богутево, община Чепеларе.

Със свое решение, правителството отпусна общо за страната 827 232 574 лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за общински ВиК и пътни обекти.

Обектите са класирани на базата на критерии, сред които са валидно разрешение за строеж, сключен договор с изпълнител, значимостта на инвестицията.

Вирни се горе