Близо 2 700 изясниха здравния си статус в НАП Смолян

Близо  2 700 изясниха здравния си статус в НАП Смолян

Близо 2 700 жители на Смолянска област изясниха здравния си статус в офиса на НАП в града - през първото полугодие на годината. Това е с над 345 души повече отколкото за същия период на 2022 г., съобщават от приходната агенция. Всеки може да направи справка за здравноосигурителния си статус, както и да провери периодите, за които му липсват здравоосигурителни вноски, чрез електронната услуга, която е със свободен достъп в портала на НАП.

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да правят и на телефон: 070018700 на цена, съгласно тарифата на съответния оператор. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това, системата дава информация и за всички месеци по години, за които липсват данни за здравно осигуряване на лицата. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден. При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, лицето може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва.

Справката за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се извършва чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“, която е също със свободен достъп в Е-портала на НАП.

Размерът на здравната вноска е 28.40 лв. и се плаща до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася осигуровката. За възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски трябва да се подаде и декларация Образец 7. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

Вирни се горе