Близо 10 млн. лв. пропуснати ползи за община Девин и около 3 млн. лв. пропуснати ползи за с. Триград

Близо 10 млн. лв. пропуснати ползи за община Девин и около 3 млн. лв. пропуснати ползи за с. Триград

Всичко това е в резултат на 20-годишната безстопанственост на държавата към пещера „Дяволско гърло”

Това установи Радост Караиванова-Чейрекова, юрист и представител на “Продължаваме Промяната” в община Девин. Тя, съвместно с две местни сдружения от Триград и едно от Борино, сигнализираха за казуса в Министерски съвет.

Пещерата „Дяволско гърло”, както и много други пещери в България, се стопанисват от БТС (Български Туристически Съюз) от близо 60 години, което обаче е незаконно към днешна дата. Адв. Караиванова-Чейрекова сигнализира, че съгласно сега действащия Закон за държавната собственост, който е в сила от 90-те години, упълномощени да управляват държавни имоти са само и единствено общини и ведомства. БТС не спада към нито една от двете категории институции.

„До този момент държавата е бездействала, като не е поемала управлението на пещера „Дяволско гърло” и другите предоставени на БТС пещери, с което се губят милиони левове, за сметка на местното население, местната власт и бюджета“, обясни Чейрекова.

От приходите на пещера „Дяволско гърло”, които по неофициални данни са приблизително 500 000 лв. годишно, не влиза нито една стотинка в общинския бюджет. Това не просто не допринася за финансовия и социален стабилитет на региона, но и ощетява жителите в местностите с туристически характер.

Сигналът гласи, че БТС влага едва 1% от годишните приходи на пещерата за дейности от значение за жителите на с. Триград. По закон би следвало за такива дейности да се влагат 30% от приходите.

“Така БТС не само управлява българските пещери, без никакво правно основание, но също позволява приходите от пещера „Дяволско гърло” и всички други предоставени му пещери да се използват изцяло в частна полза, за дейности по преценка на техните стопани, вместо в интерес на обществото. Това е в абсолютен разрез с българското законодателство.” заяви представителят на “Продължаваме Промяната".

Управлението на пещера „Дяволско гърло” следва да бъде в ръцете на местната власт и местното население, като пещерата трябва да бъде стопанисвана под формата на широко публично-частно партньорство между община Девин, кметство Триград и местните сдружения, извършващи активно дейност в обществена полза. Това би се явило единствената гаранция за ефективен контрол на приходите и тяхното разходване и би обезпечило интересите на село Триград.

“Считаме че е крайно време държавата да преустанови това свое безстопанствено поведение и най-накрая да започне да управлява българските национални богатства, в това число пещера „Дяволско гърло”, по предвидения в закона ред и в полза на обществото.” заключи Радост Караиванова-Чейрекова.

Пресцентър ПП

Вирни се горе