Блестящо представяне на самодейните състави и индивидуални изпълнители от област Смолян на XII Национален събор в Копривщица – 2022 г.

Блестящо представяне на самодейните състави и индивидуални изпълнители от област Смолян на XII Национален събор в Копривщица – 2022 г.

Седем златни, пет сребърни и три бронзови медала завоюваха самодейните състави и индивидуални изпълнители, които представиха Смолянска област на XII Национален събор на народното творчество в Копривщица на 06.08.2022 г. Многобройната публика на трета сцена в местността „Войводенец“ край гр. Копривщица бе впечатлена от прекрасните и неповторими изпълнения на смолянските фолклорни състави. Двадесет и два състава и седемнадесет индивидуални изпълнители, пресъздадоха чрез звуци и ритми автентичното песенно, инструментално и танцово изкуство на Родопите. Най-малкият от двеста шестдесет и тримата участника от областта бе Михаела Филипова на 5 години от група за автентичен фолклор при НЧ „Иван Вазов-1999“, гр. Мадан.

В програмата на област Смолян бяха включени изпълнители от гр. Копривщица, които представиха традиционно пеене и традиционно свирене от родопския край, а именно Нелина Орашъкова и Гайдарски състав „Родопски полъх“ при НЧ „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев-1869”, гр. Копривщица. Осемгодишния Нешко Криваралчев бе най-малкият член на копривщенския гайдарски състав.

Селекционна комисия, включваща експерти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките и професионалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство проследи изявите на смолянските самодейци и удостои с медали следните читалища:

Златен медал

ОНЧ „Родопска просвета-1923”, гр. Девин

НЧ „Напредък-1962”, с. Средец, общ. Неделино

НЧ „Кирил Маджаров -1866”, гр. Смолян

НЧ „Светлина-1938”, гр. Неделино

НЧ „Обнова-1939”, с. Борино, общ. Борино

НЧ „Иван Вазов-1999”, гр. Мадан

НЧ „Светлина-1925”, с. Момчиловци, общ. Смолян

Сребърен медал

НЧ „Алеко Константинов-1880”, с. Павелско, общ. Чепеларе

НЧ „Родопско бъдеще-1895”, с. Орехово, общ. Чепеларе

НЧ „Искра-1957”, с. Виево, общ. Смолян

НЧ „Нов живот-1956”, с. Буйново, общ. Борино

НЧ „Иван Вазов-1958”, с. Буково, общ. Мадан

НЧ “Хаджи Ненчо Дончев Палавеев-1869”, гр. Копривщица

Бронзов медал

НЧ „Родопска искра-1880”, гр. Чепеларе

НЧ „Георги Сава Раковски-1947”, с. Мугла, общ. Смолян

НЧ „Христо Попконстантинов-1923”, с. Петково, общ. Смолян

Покана за запис в Българско национално радио получиха: Женска битова група при НЧ „Напредък-1962”, с. Средец, общ. Неделино, Славчо Кичуков при НЧ „Иван Вазов-1958”, с. Буково, общ. Мадан, Костадин Кисьов при НЧ „Кирил Маджаров -1866”, гр. Смолян, Мелани Хаджиева, Венцислава Войводова, Божидара Генчева, Анета Емилова, Елка Дуганова и Милка Павлова при НЧ „Светлина-1938”, гр. Неделино, Асен Чолаков при НЧ „Обнова-1939”, с. Борино, общ. Борино и Ивон Хаджийска при НЧ „Георги Сава Раковски-1947”, с. Мугла, общ. Смолян.

XII Национален събор на народното творчество в Копривщица се проведе от 5 до 7 август 2022 г. Той се организира от Министерство на културата, Община Копривщица, Областна администрация на Софийска област, ИЕФЕМ - БАН, с медийното съдействие на Българска национална телевизия, Българско национално радио и Българска телеграфна агенция.

Участници в събора са носители и наследници (групови и индивидуални) на локално нематериално културно наследство от всички области на страната, които представят местни традиции.

Вирни се горе