БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В МУЗЕЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛНА  АКЦИЯ В МУЗЕЯ

„ДА ПОКАЖЕМ ПУШКАТА НА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“

Календар за 2022-2023 година, озаглавен „Родопите разказват“, РИМ „Стою Шишков“ – Смолян е посветил на 70-годишнината от отварянето на вратите на първата музейна институция в Смолян – Родопския народен музей, 1952 г. в Пангаловата къща, кв. Райково. Специалното музейно издание съдържа фотографии на родопски тъкани, плетива, ръкоделия, части от носии…, които разказват за омайната красота на планината.

С продажбата на този календар РИМ „Стою Шишков“ – Смолян организира благотворителна акция. Целта `и е със събраните средства да се организира постоянното експониране на пушката на прославения поборник за освобождение и закрилник на родопчани и тракийци Капитан Петко войвода. Понастоящем неговото оръжие, съхранявано в смолянския музей, се показва само по повод честване годишнините от освобождението на Родопите.

Ако Ви е на сърце идеята, молим подкрепете я, като закупите календара „Родопите разказват“ от музея в Смолян на цена 15 лв.! Ще имате прекрасен родопски подарък за себе си или за някого другиго, когото искате Родопите да погалят.

Вирни се горе