Благотворителен базар събра средства за лечението на дете

Благотворителен базар събра средства за лечението на дете

Събраните средства от децата, участници в клубовете на ЦПЛР -ОДК Смолян от проведения Коледен благотворителен базар, бяха предоставени на семейството на Тодор Сираков. Припомняме, че базарът имаше за цел да подпомогне лечението на детето, което посещава ДГ „Веселушко“ в Смолян. Сумата от 390 лв. бе приета от семейството с вълнение и благодарност към организаторите на благотворителната инициатива. Това са Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Смолян и ЦПЛР -ОДК Смолян, съобщи председателят на комисията Сийка Алексиева.

Вирни се горе