Благодарност

Благодарност

В навечерието на Световния ден на здравето изказваме сърдечна благодарност на д-р Анастас Карагяуров, управител на Областен диспансер за психични заболявания – Смолян, кв. Устово за професионализма и отзивчивостта му към пациентите. Той компетентно и с лична загриженост разяснява на болните как ще протече престоят им в психиатричното заведение и какви ще бъдат позитивите за тях. Същевременно се отнася с разбиране към индивидуалните им нагласи и съмнения. Прави впечатление, че ръководеният от него Областен диспансер е много добре поддържан и естетизиран, а колективът работи отговорно и в разбирателство.

Пожелаваме му здраве, енергия и непоколебима мотивация в благородната кауза, на която е посветил живота си.

От благодарни пациенти, от кв. Райково

Вирни се горе