Библиотеката представя изложба „СТАРАТА РОДОПСКА ПЕРИОДИКА-ПАМЕТ И СВИДЕТЕЛСТВО”

Библиотеката представя изложба „СТАРАТА РОДОПСКА ПЕРИОДИКА-ПАМЕТ И СВИДЕТЕЛСТВО”

Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян представя изложба посветена на четири издания от периодичния печат в Средните Родопи, които тази година отбелязват годишнини от началото на издаването им. Преди 120 години на 6 септември 1895 г. излиза първият брой на вестник „Родопски новини”, чийто издател е Васил Дечев. 90-годишнина отбелязва и вестник „Родопско ехо”, който излиза за първи път на 1 февруари 1925 година в Станимака (Асеновград) като седмичен независим политико-обществен вестник. Също 90-годишен юбилей от издаването си навършва вестник „Среднородопска искра”, чийто първи брой е издаден на 1 август 1925 г. 85-годишнина от появата си през април 1930 г. отбелязва и списание „Родопски преглед”, с издател Никола Жалов. Изложбата се намира в каталожния хол на библиотеката и ще бъде на разположение на читателите до края на месеца.

Нещо повече за четирите издания:

Преди 120 години на 6 септември 1895 г. излиза първият брой на вестник „РОДОПСКИ НОВИНИ”. Негов издател е Васил Дечев – един от колосите на родопското краезнание, вписал името си в плеадата родопски будители. Вестникът е предназначен да разглежда проблемите на Чепеларе, като селище от голямо значение в тогавашната Рупчоска околия. Голям подвиг е по онова време да се издава вестник и то в район, където няма печатница и транспортната връзка с Пловдив се осъществява само с мулета. Въпреки това вестникът се печатал в дружествената печатница „Съгласие” в Пловдив.

Вестникът излиза три месеца, без никаква странична финансова подкрепа. Общо 8 броя с много добър шрифт и оформление, благодарение и на печатницата, която тогава била една от реномираните в Пловдив. Всеки брой излиза в 4 страници, само последният брой – 7-8 е в осем страници. От всеки ред личи публицистичният талант на Дечев, умението му да представя на достъпен и разбираем език всеки вълнуващ въпрос. На 1 февруари 1925 година излиза първият брой на вестник „РОДОПСКО ЕХО” с двойно място на издаване: Станимака (Асеновград) – Пашмакли (Смолян) като Седмичен независим политико-обществен вестник. Издава се от комитет с редактор В. Дърваров в тираж 500 – 2000 броя като афишира и политическа безпристрастност. Целта на редакторите е издигане на Родопския край – Рупчос. Поместват се дописки от родопските села, краеведски материали, има кооперативен отдел, кратки вести от чужбина, кратки политически прегледи, разкази и романи. За читателите са предвидени весела страница и обявления. Последният брой е от 14 август 1944 г., тогава малко преди 9 септември и неразбориите покрай тази дата след 19 години родопска просвета и обективност към местните събития, вестникът спира да излиза. Още един вестник навършва тази година своята 90-годишнина – „СРЕДНОРОДОПСКА ИСКРА”. Неговият първи брой излиза за 1 август 1925 г. Изданието се появява като орган на Среднородопските културно-просветни дружества и читалища и се издава от Пашмаклийския (Смолянски) окръжен читалищен съюз. Целта, която си поставя, е да издигне нивото на народнопросветните огнища в Средните Родопи, като се стреми да обхване и популяризира дейността на народните училища – читалища в тяхната цялост и като форма на културно сътрудничество. Вестникът излиза два пъти месечно – на първо и 15-то число, цената му е 3 лева за брой, а тиражът – около 400-500 броя. Пашмаклийската печатница „Зорница” печата вестника, но съдейства и за разпространението му. За съжаление „Среднородопска искра” излиза само една година, до 15 август 1926-а, но вестникът наистина е една искра за тукашното население, която разпалва огъня на просвещението в тогавашния затънтен Среднородопски край.

Своята 85-годишнина от появата си отбелязва и списание „РОДОПСКИ ПРЕГЛЕД”. През април 1930 г. излиза първият брой на новото списание. Може да се каже, че списанието е продължение на спрялото списание „Родопски напредък“, издавано от Стою Шишков и Васил Дечев. Те също го подкрепили със свои статии и народоучни материали. Форматът е същият, вътрешното оформление същото, т.е. ученикът следва примера на своите учители. През четирите годишнини на съществуване са отпечатани общо 28 книжки. Книжка 1 излиза през април 1930 г., а последната – през май 1933 г. Отначало било определено като двумесечно илюстровано списание за миналото, настоящето и бъдещето на Родопите, както е било отбелязано на корицата. След това се превръща в месечно, а през последната годишнина периодичността зависи от финансовите възможности. В първите книжки редактор е Никола Жалов. В някои от материалите, които публикувал, се подписвал с псевдонима „Н. Хвойненски“.

Първоначално списанието се е печатало в Придворната печатница в София, а след това в печатниците „Пряпорец“ и „Художник“.

От началото и до края на 1931 г. Жалов го редактира заедно с Тома Попратилов (Садукей), но впоследствие става негов стопанин-издател и едноличен редактор. Благодарение на личните си контакти той привлича за сътрудници и автори видни родопчани: Стою Шишков, Васил Дечев, Николай Вранчев, Екзарх Стефан, а също и писателя Антон Страшимиров, ген. К. Лукош и др.

Вирни се горе