Библиотеката подреди изложба посветена на 150 години отрождението на Гоце Делчев

Библиотеката подреди изложба посветена на 150 години отрождението на Гоце Делчев

По повод 150 години от рождението на Гоце Делчев – един от най-значимите български революционери, отдел „Читалня” подготви и подреди изложба във фоайето на Регионална библиотека „Николай Вранчев”- Смолян.

Със снимков и текстови материал са представени биографични и документални данни за живота и делото на народния герой, водач и идеолог на Българските македоно-одрински революционни комитети. Светлият му образ и героизъм са събудили въображението на много писатели, историци, изследователи, които са го увековечили в своите научни трудове и творби. Част от тях могат да бъдат намерени във фонда на библиотеката и са на разположение на читателите.

Георги (Гоце) Николов Делчев е роден на 23 януари, 1872 година в Кукуш (тогава в Османската империя, днес Килкис, Гърция, в семейството на Никола и Султана Делчеви. Той е третото от девет деца и първият син в семейството. Учи в българско униатско начално училище, а след това в българската екзархийска прогимназия в родния си град. През есента на 1888 година баща му го изпраща в Солунската българска мъжка гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. През 1891 г. постъпва във Военното училище в София, но заради участието му в социалистически кръжок е изключен само месец преди дипломирането му. В резултат той решава да се бори за свободата на Македония.

Гоце Делчев определя себе си, както и славянското население в Македония и Одринско като българи. Приблизителна характеристика за неговите променящи се политически възгледи дават следните мисли: „Гръцките свещеници и учители са пречка за нас. Дойде време да работим за България, понеже ние всички сме българи. Трябва да работим за България, защото тя ще дойде и ще ни помогне да отхвърлим османската власт.”

Вирни се горе