Библиотеката и Музея в Смолян спечелиха проекти по Национален фонд култура за дигитализация

Библиотеката и Музея в Смолян спечелиха проекти по Национален фонд култура за дигитализация

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и РИМ „Стою Шишков“ в град Смолян са одобрени за финансиране по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд култура. Бяха подадени 133 кандидатури, от които 108 са одобрени за финансиране. Новината съобщиха директорите на културните институции Светлана Хаджиева и Валя Василева. Проектът на библиотеката е „Регионална библиотека "Николай Вранчев" - център за дигитализация на съдържание с местно културно значение. Вследствие реализацията на проекта, Регионална библиотека ще се утвърди като дигитален център в областния град с модерно оборудване, с обучени 4- ма служители за извършване на дигитализация, с богат дигитален фонд. „Идеята ни е да създадем дигитален център в библиотеката, за да продължим процеса по дигитализация и да съхраним богатото книжовно наследство, което имаме във фонда на библиотеката“, каза директорът Светлана Хаджиева.

svetla

Проектът на Регионален исторически музей "Стою Шишков" е „Фотоархивът на музея в Смолян оживява“. Във Фотоархива на музея, наброяващ над 100 000 картотекирани негативи, диапозитиви, кинофилми и видеокасети, се съхраняват кадри, запечатали различни моменти от обществения живот и културно-историческото наследство на Средните Родопи и такива, създавани в резултат на пряката музейна работа – провеждане на археологически разкопки и специализирани музейни експедиции, уреждане на експозиции, музейни изложби, конференции, срещи и др. „В момента музеят има мъртъв фотоархив, с кадри на стари носители, които днес не могат да се използват и ще се изгубят във времето, ако ние не ги дигитализираме. С този проект ще дигитализираме целият фотоархив на музейната институция, представяща историята на Родопчани от древността до наши дни. Посочи директорът Валя Василева.

valia

Проектите са с продължителност една година, като за това време двете културни институции в Смолян ще работят усилено, за да се реализират.

Вирни се горе