Библиотекари и ученици проведоха занятие за „Моят роден край”

Библиотекари и ученици проведоха занятие за „Моят роден край”

Клуб „Обичам България” с ръководител учителят по история Емилия Кормова от ОУ ”Васил Левски" проведе занятие в библиотеката при спазване на всички епидемиологични мерки. Темата по която работиха учениците от седми клас бе „Моят роден край ”, или къде как да намерим източници с информация за родния край.

Главният библиотекар Зорка Хаджиева запозна учениците с книгите от отдел Краезнание в библиотеката и периодичните издания свързани с историята и настоящето на края. Във втората част на изложението , бе представена страницата на РБ” Н.Вранчев „ Смолян https://www.librarysm.com. , като източник на материали за родния край.

Учениците търсиха материали за Златоград и родопски будители в електрония каталог . Акцентирано беше върху дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина” – ценен помощник за потребителите, резултат на усилен труд на специалистите ,която се ползва при краеведско проучване. Присъстващите се справиха успешно с поставените задачи за търсене на информация за Златоград в миналото, произведения от Стою Шишков и други . Представено беше и новото издание постъпило наскоро като дарение в библиотеката „Будители на моя роден край ” , в което са представени родопски будители от ученици от различни училища. Библиотекари и ученици си обещаха , срещите да бъдат по чести и още по полезни, съобщи Зорка Хаджиева главен библиотекар.