Библиотеката започва изпълнението на още един проект

Библиотеката започва изпълнението на още един проект

Регионална библиотека започва изпълнението на проект „Библиотекарите от област Смолян – успешни медиатори между цифровата информация и потребителите” с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Одобреният бюджет е на стойност 9706 лв., а срокът за изпълнение – 30.03.2023г.

В проекта за заложени дейности за повишаване професионалния капацитет на библиотечните специалисти от обществените библиотеки в област Смолян с извършване на обучителна, координационна, експертно-консултантска и краеведско образователна дейност. Чрез обучения и споделяне на добър опит с библиотеки от страната ще се акцентира върху усъвършенстване и осъвременяване методите на библиотечна работа в цифрова среда. Създаденото сътрудничество с Регионалните библиотеки на Хасково и Кърджали ще се надгради с провеждане на краеведска кръгла маса и полагане основи на обединение, свързано с популяризиране на книжовното наследство от региона на Източните и Средните Родопи, съобщиха от културната институция.

Вирни се горе