Безрботни лица ще благоустрояват Борино по проект

Безрботни лица ще благоустрояват Борино по проект

Кметът на Община Борино, Мустафа Караахмед подписа днес, Договор за реализация на проект “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борино” на стойност 389 843 лв. по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Министерството на труда и социалната политика.

Настоящият проект ще стартира на 01.06.2018г., като в рамките на 2 месеца ще се извърши подбора и приема на кандидатите, след което ще се проведе мотивационно и професионално обучение. По проекта ще бъдат наети 32 лица на трудов договор от уязвими групи на територията на Община Борино и 4 лица административен персонал за периода от 12 месеца. Реализацията на проекта цели увеличаване на работната заетост и подобряване цялостната визия на Общината.

Вирни се горе